Gebiedsontwikkeling

Met BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling wordt de duurzaamheidprestatie van een heel gebied beoordeeld en verbeteringen gestimuleerd. Zowel de herontwikkeling van bestaande gebieden als de ontwikkeling van nieuwe gebieden kan worden beoordeeld op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling bestaat sinds 2011 en sinds september 2018 is een nieuwe versie gelanceerd.

BREEAM-NL Gebied 2018

Vanaf september 2018 is de nieuwe 2018 versie gelanceerd. Het betreft een grote update en diverse credits zijn gewijzigd. Onder downloads zijn zowel BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012 als BREEAM-NL Gebied 2018 te downloaden en het wijzigingendocument, waarin de grootste wijzigingen zijn opgenomen. 

Bij vragen kan contact worden opgenomen met onze helpdesk via helpdesk@dgbc.nl

Let op, tot 31 december 2018 kan nog worden geregistreerd tegen BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012. Daarna alleen nog tegen de vigerende versie (BREEAM-NL Gebied 2018).


Voordelen

  • Duurzaamheidsscore van een gebiedsontwikkeling of herontwikkeling wordt inzichtelijk
  • Een framework om concreet en meetbaar het gebied te verduurzamen
  • Begrip en brede acceptatie van BREEAM-NL in de vastgoedwereld
  • Een duurzaam gebied heeft meer waarde
  • BREEAM-NL trekt investeerders aan
  • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
  • Een BREEAM-NL gebied is goed voor het imago
  • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zorgt voor onderscheidend vermogen

Bekijk alle voordelen.


Registreren

Wilt u ook een gebiedsontwikkeling certificeren met BREEAM-NL? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, wat is de demarcatie van het gebied en om hoeveel hectare gaat het? Deze informatie kunt u invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Registreren is gratis. U kunt uiteraard ook alleen een quickscan maken voor een goed inzicht in de ambities die u met de ontwikkeling heeft.


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op uw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk u goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het assessment vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij de steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt


De score

Voor BREEAM-NL Gebied 2018 is de score opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: Management (15%), Synergie (16%), Bronnen (20%), Ruimtelijke Ontwikkeling (18%), Welzijn & Welvaart (17%) en Gebiedsklimaat (14%). Dit leidt tot een totaalscore uitgedrukt in sterren.

Score%
Pass≥ 30%
Good≥ 45%
Very Good≥ 55%
Excellent≥ 70%
Outstanding≥ 85%


Kosten

Hier vindt u een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.


Downloads

BREEAM-NL BRL Gebieds 2018 v1.0 NL
PDF2,4 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk ook alle downloads.