Gebiedsontwikkeling

Met BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling wordt niet de duurzaamheidprestatie van slechts een enkel gebouw, maar van een heel gebied beoordeeld. Gebiedsontwikkelingen worden beoordeeld op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling bestaat sinds 2011 en wordt nu doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor bestaande gebieden. De beoordelingsrichtlijn Gebieden krijgt tevens een andere naam: BREEAM-NL Gebied.

Ontwikkeling BREEAM-NL Gebied

De afgelopen periode is gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL Gebied. De bèta-versie is op dit moment opengesteld voor marktconsultatie tot aan 7 mei 2018. Graag betrekken wij experts en gebruikers bij deze update. Daarom willen we je uitnodigen feedback te leveren op deze versie. Lees hier meer over de consultatie >


Voordelen

  • Duurzaamheidsscore van een projectontwikkeling wordt inzichtelijk
  • Een duurzaam gebied heeft meer waarde
  • BREEAM-NL trekt investeerders aan
  • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
  • Een BREEAM-NL gebied is goed voor het imago
  • BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zorgt voor onderscheidend vermogen

Bekijk alle voordelen.


Registreren

Wilt u ook een gebiedsontwikkeling certificeren met BREEAM-NL? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, hoe gaat het gebouw eruit zien en om hoeveel vierkante meters gaat het? Deze informatie kunt u invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Registreren is gratis. U kunt uiteraard ook alleen een quickscan maken voor een goed inzicht in de ambities die u met de ontwikkeling heeft.


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op uw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk u goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het assessment vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij de steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt


De score

Voor BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling kunnen twee soorten certificaten worden behaald.

  • Ontwerpcertificaat: certificaat voor het ontwerp van het gebied.
  • Realisatiecertificaat: een definitief certificaat zonder einddatum voor het gerealiseerde gebied. 

De score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: gebiedsmanagement (18%), synergie (18%), bronnen (17%), ruimtelijke ontwikkeling (20%), welzijn & welvaart (12%) en gebiedsklimaat (15%). Dit leidt tot een totaalscore uitgedrukt in sterren.

Score%
Pass≥ 30%
Good≥ 45%
Very Good≥ 55%
Excellent≥ 70%
Outstanding≥ 85%


Kosten

Hier vindt u een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.


Downloads

BREEAM-NL BRL Gebiedsontwikkeling 2012 v1.0 NL
PDF2,4 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk ook alle downloads.