Projecten

Project
GOOD 47,90%

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk wordt een grootschalig logistiek bedrijventerrein ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17). In totaal gaat het om netto 142 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. De ontwikkeling van LPM is een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in (West-)Brabant.

LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de multimodale logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.

De ontwikkeling van LPM wordt door het Havenbedrijf Moerdijk samen met provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk opgepakt. De totstandkoming van LPM is neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk in 2009. Daarin staat onder meer ook dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein naast de impuls voor de economie en werkgelegenheid tegelijkertijd ook een impuls moet geven aan de (duurzame) kwaliteit van de leefomgeving.

Logistiek Park Moerdijk (LPM) is dus voorzien op, wat bereikbaarheid betreft, een unieke plek: gelegen in de oksel van de A16 en A17, op de centrale as Rotterdam-Antwerpen met goede verbindingen naar het achterland, in de directe nabijheid van diep vaarwater, (de haven van het industriegebied Moerdijk) en ontsluiting via spoor. Dit levert veel synergie- en milieuvoordelen op. Zo kunnen bedrijven op beide terreinen de haven gebruiken voor opslag, overslag en value-added logistics. Industriële restwarmte kan mogelijk worden ingezet als energiebron voor andere bedrijven. Ook op het gebied van parkmanagement kunnen voordelen worden behaald.