Gebied

Met BREEAM-NL Gebied wordt de duurzaamheidprestatie van een heel gebied beoordeeld en verbeteringen gestimuleerd. Zowel de herontwikkeling van bestaande gebieden als de ontwikkeling van nieuwe gebieden kan worden beoordeeld op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat.

De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebiedontwikkeling bestaat al sinds 2012. Sinds september 2018 is de nieuwe versie beschikbaar onder de noemer BREEAM-NL Gebied. Het betreft een grote update en diverse credits zijn gewijzigd. Onder downloads is de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebied 2018 te downloaden. Bij vragen kan contact worden opgenomen met onze helpdesk via helpdesk@dgbc.nl


Voordelen

Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Sinds de lancering is er veel interesse, met name vanuit gemeenten. Gemeenten en gebiedsconsortia krijgen met BREEAM-NL Gebied een kapstok aangereikt om integrale duurzaamheid aan de voorkant goed te verankeren in hun gebiedsontwikkeling. 

Actuele thema's komen daarbij ruim aan de orde: In BREEAM-NL Gebied 2018 is bijvoorbeeld aandacht voor het tegengaan van hittestress, voor het omgaan met extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering, voor het verbeteren van lokale luchtkwaliteit. Ook biedt BREEAM-NL Gebied aanknopingspunten om circulair materiaalgebruik in de publieke ruimte te bevorderen. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die prominent aandacht krijgen in gemeentelijke collegeprogramma's. 'Integrale duurzame gebiedsontwikkeling' is een containerbegrip waar je alle kanten mee op kunt. BREEAM-NL Gebied maakt dit brede begrip praktisch hanteerbaar via heldere doelen, meetbare criteria, concrete bewijslast en scherpe definities. 

Kortom, met BREEAM-NL Gebied heb je een meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling in handen. Het resultaat, namelijk een BREEAM-NL gecertificeerd gebied wordt door de markt herkend als een aantrekkelijke plek voor het realiseren van duurzame gebouwen. De BREEAM-Nl Gebied certificering draagt dus bij aan een aantrekkelijker marktpositionering van een gebied. 

  • Duurzaamheidsscore van een gebiedsontwikkeling of herontwikkeling wordt inzichtelijk
  • Een framework om concreet en meetbaar het gebied te verduurzamen
  • Begrip en brede acceptatie van BREEAM-NL in de vastgoedwereld
  • Een duurzaam gebied heeft meer waarde
  • BREEAM-NL trekt investeerders aan
  • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
  • Een BREEAM-NL gebied is goed voor het imago
  • BREEAM-NL Gebied zorgt voor onderscheidend vermogen

Bekijk alle voordelen.


Registreren

Wil jij ook een gebied certificeren met BREEAM-NL? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, wat is de demarcatie van het gebied en om hoeveel hectare gaat het? Deze informatie kan je invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Registreren is gratis. Je kan uiteraard ook alleen een quickscan maken voor een goed inzicht in de ambities die je met de ontwikkeling hebt.


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op jouw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk je goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL Gebied hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het assessment vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij de steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt


De score

Voor BREEAM-NL Gebied 2018 is de score opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: Management (15%), Synergie (16%), Bronnen (20%), Ruimtelijke Ontwikkeling (18%), Welzijn & Welvaart (17%) en Gebiedsklimaat (14%). Dit leidt tot een totaalscore uitgedrukt in sterren.

Score%
Pass≥ 30%
Good≥ 45%
Very Good≥ 55%
Excellent≥ 70%
Outstanding≥ 85%


Kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.


Downloads

BREEAM-NL BRL Gebied 2018 v1.0 NL
PDF2,4 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk ook alle downloads.