Aan de slag met BREEAM-NL

Stap 1:Bepaal welk schema je gaat gebruiken. DGBC heeft 4 schema's operationeel: Nieuwbouw en Renovatie, GebiedIn-Use, Sloop en Demontage.
Stap 2:Maak een account aan voor de Assesmenttool(s) van DGBC via de Assesmenttool portal. Hierbij ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de Assessmenttool. De handleidingen van de Assementtool(s) zijn te vinden op assessmenttool.nl.
Stap 3:Maak jouw project aan in de Assessmenttool. Vervolgens kan je assessments koppelen en een pre-assessment of quick-scan doen om de duurzaamheidsprestatie van jouw project vrijblijvend te toetsen. De uitkomsten hebben geen formele status. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Stap 4:Registreer jouw project en betaal -indien van toepassing- de registratiekosten voor het project. Registratie is de formele en verplichte eerste stap op weg naar certificeren. Hierbij ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden voor BREEAM-NL projectregistraties. Schakel een assessor in.
Stap 5:Dien jouw assessmentrapport in en betaal de certificeringskosten. Certificeringskosten variëren per schema, typologie en vierkante meters.
Stap 6:Wacht de kwaliteitscontrole af. Het QA-proces kan mogelijk iteratief zijn voordat overgegaan kan worden tot certificeren.
Stap 7:Ontvang het certificaat. Zodra het QA-proces positief is afgerond ontvangt het project via de Assessor het certificaat. Mogelijk kan hier ook een officiële uitreiking van plaatsvinden.