Aan de slag met BREEAM-NL

Stap 1:Bepaal welk schema u gaat gebruiken. DGBC heeft 4 schema's operationeel: Nieuwbouw en Renovatie, GebiedsontwikkelingIn-Use, Sloop en Demontage.
Stap 2:Maak een account aan voor de Assesmenttool(s) van DGBC via de Assesmenttool portal. Hierbij gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de Assessmenttool. De handleidingen van de Assementtool(s) zijn te vinden op assessmenttool.nl.
Stap 3:Maak uw project aan in de Assessmenttool. Vervolgens kunt u assessments koppelen en een pre-assessment of quick-scan doen om de duurzaamheidsprestatie van uw project vrijblijvend te toetsen. De uitkomsten hebben geen formele status. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Stap 4:Registreer uw project en betaal -indien van toepassing- de registratiekosten voor het project. Registratie is de formele en verplichte eerste stap op weg naar certificeren. Hierbij gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden voor BREEAM-NL projectregistraties. Schakel een assessor in.
Stap 5:Dien uw assessmentrapport in en betaal de certificeringskosten. Certificeringskosten variëren per schema, typologie en vierkante meters.
Stap 6:Wacht de kwaliteitscontrole af. Het QA-proces kan mogelijk iteratief zijn voordat overgegaan kan worden tot certificeren.
Stap 7:Ontvang het certificaat. Zodra het QA-proces positief is afgerond ontvangt het project via de Assessor het certificaat. Mogelijk kan hier ook een officiële uitreiking van plaatsvinden.