Sloop en Demontage

BREEAM-NL Sloop en Demontage is een instrument om de duurzaamheid van een sloopproject mee te beoordelen. Sloopprojecten worden beoordeeld op acht verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, materialen, energie, transport, water, vervuiling en landgebruik & ecologie. Het keurmerk voor duurzaam slopen bestaat sinds 2013. Gemeenten en provincies, maar ook private ontwikkelaars kunnen zich onderscheiden door een concrete bijdrage te leveren aan de cyclische economie door duurzaam te slopen.


Voordelen

  • Eén taal voor duurzaamheid in sloopwerkzaamheden
  • Inzicht in de duurzaamheidprestaties van de sloop van een project
  • BREEAM-NL trekt investeerders aan
  • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
  • BREEAM-NL is goed voor het imago
  • BREEAM-NL zorgt voor onderscheidend vermogen

Bekijk alle voordelen.


Registreren

Wil jij ook een sloopproject met BREEAM-NL certificeren? Dit begint met het registreren van het project. Wat is de naam van het project, wat wordt precies gesloopt en om hoeveel vierkante meters gaat het? Deze informatie kan je invoeren in de Assessmenttool van de Dutch Green Building Council. Bekijk de kosten van registreren.


Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op jouw project. Ook is het verstandig een BREEAM-NL Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt. Daarnaast is het belangrijk je goed te verdiepen in de procedure die bij BREEAM-NL Sloop en Demontage hoort.


Indienen

Na het verzamelen en uploaden van het bewijsmateriaal in de Assessmenttool, kan het assessment worden beoordeeld door een BREEAM-NL Assessor. Deze Assessor bekijkt of de bewijsvoering klopt en dient het assessment vervolgens voor een steekproef in bij de Dutch Green Building Council, de beheerder van het keurmerk. Wanneer bij de steekproefcontrole (QA) geen bijzonderheden aan het licht komen, kan het certificaat worden uitgereikt. Bekijk het overzicht van Experts en Assessoren.


Certificaat

Een BREEAM-NL certificaat kan worden behaald voor twee fasen:

  • Voorbereidingsfase: in de voorbereidingsfase worden de plannen en de daarin gepresenteerde visies en ambities opgesteld. Ook de voorbereiding op een plan, in de vorm van diverse analyses, maakt deel uit van deze fase. In de voorbereidingsfase wordt de basis gelegd voor de realisatie en de uitvoering. Bewijsmateriaal in deze fase bestaat veelal uit intenties en verklaringen, vooruitlopend op de realisatie.

  • Uitvoeringsfase: het gaat in deze fase om het duurzaam uitvoeren van het sloopproject door registratie en monitoring van de duurzaamheidprestaties. Verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor verbeteringen.

De score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: management (13%), gezondheid (5%), materialen (40%), energie (5%), transport (20%), water (5%), vervuiling (7%), landgebruik & ecologie (5%). Dit leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren.

Score%
Pass≥ 30%
Good≥ 45%
Very Good≥ 55%
Excellent≥ 70%
Outstanding≥ 85%

Kosten

Hier vind je een overzicht van de kosten voor alle BREEAM-certificaten.

Let op! Het gaat hier om de kosten voor certificering, niet om de kosten voor het inschakelen van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Ook de kosten voor de verduurzamingsmaatregelen vallen hier logischerwijs buiten.

Downloads

Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Sloop en Demontage 2013 v1.0
PDF2 MBDownload

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessments is te vinden op Handleiding, Procedures en Instructies.

Kijk voor het interpretatiedocument bij “Hulp bij credits”.

Bekijk alle downloads.