Expertise

Om het BREEAM-NL proces succesvol te laten verlopen, zijn twee functies belangrijk. Ten eerste is er de BREEAM-NL Expert. Een BREEAM-NL Expert adviseert organisaties bij het certificeren van gebouwen en helpt bij de voorbereiding van het assessment. De tweede is de BREEAM-NL Assessor. De Assessor beoordeelt als onafhankelijke derde het project op duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen. Het advies vormt de basis voor een BREEAM-NL certificaat. Voor beide functies verzorgt de Dutch Green Building Council de opleiding.

BREEAM-NL Expert

De BREEAM-NL Expert adviseert organisaties over het laten certificeren van gebouwen volgens de BREEAM-NL normen, zoals vastgelegd in het gekozen keurmerk. Tevens helpt de Expert bij de voorbereiding van een assessment. BREEAM-NL Experts kunnen onafhankelijke derden zijn, bijvoorbeeld in dienst van een adviesbureau. Ook is het mogelijk als Expert op te treden als medewerker van een organisatie die zelf op weg is naar een BREEAM-NL certificering. Een Expert is niet gemachtigd om zelf een assessment uit te voeren. Dit wordt gedaan door Assessoren. De BREEAM-NL Expert is geen verplichte functie in het BREEAM-NL proces. Wel wordt het aangeraden een Expert aan te stellen.

BREEAM-NL Assessor

De BREEAM-NL Assessor beoordeelt als onafhankelijke derde projecten op hun duurzaamheid volgens de BREEAM-NL normen, zoals vastgelegd voor het gekozen keurmerk. Het advies vormt de basis voor certificering door de DGBC. De BREEAM-NL Assessor is, in tegenstelling tot de BREEAM-NL Expert, wel een officiële en verplichte rol in het BREEAM-NL proces.

Trainingen 

Voor zowel BREEAM-NL Experts als BREEAM-NL Assessoren verzorgt de Dutch Green Building Council modulair opgebouwde trainingen. De trainingen bestaan uit drie elementen, die chronologisch op elkaar volgen. Klik hier om naar het overzicht van de trainingen te gaan.