Studiebijeenkomst

Voor de permanente educatie van BREEAM-NL Experts worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarmee je aan deze verplichting kan voldoen. Tijdens deze bijeenkomsten worden kennis en ervaring uitgewisseld, specifieke casussen besproken, interpretaties en procedures, alles gericht op een zo professioneel en éénduidig mogelijke invulling van jouw rol als Expert. Ook word je op de hoogte gebracht van relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken.

Bijzonderheden

  • BREEAM-NL Experts kunnen ook aan hun educatieverplichting voldoen door het bijwonen van het jaarlijkse Nationaal BREEAM Congres of door het bijwonen van een Praktijkmiddag. 
  • BREEAM-NL Experts die in het huidige jaar een BREEAM-NL Experttraining in een ander schema hebben gevolgd en daarin een certificaat hebben behaald, hebben daarmee aan hun jaarlijkseeducatieverplichting voldaan. Zij hoeven geen Studiebijeenkomst, Nationaal BREEAM Congres of Praktijkmiddag meer bij te wonen in dat jaar.
  • Voor Experts met een NRVT registratie: NRVT kent aan deze bijeenkomst 3 PE-punten toe.

 

Tijdens de Studiebijeenkomst:

  • Word je bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de BREEAM-NL keurmerken;
  • Worden actuele processen en procedures behandeld;
  • Ontvang je thematische kennis tijdens de verschillende workshops;
  • Kan je kennis en ervaring uitwisselen met andere BREEAM-NL Experts.

Uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Neem dan ook gerust casussen uit de praktijk mee om in de groep te bespreken. 

De Studiebijeenkomst is primair bedoeld voor BREEAM-NL Experts. Zij verlengen hun status als BREEAM Expert met deze jaarlijkse permanente educatie.

Ook voor niet-BREEAM Experts

De aangeboden kennis kan ook interessant zijn voor niet-BREEAM Experts. Het is toegestaan om een studiemiddag bij te wonen zonder dat je expert bent. De aangeboden kennis kan ook voor jou interessant zijn. Als je taxateur bent dan telt je deelname mee voor de NRVT PE-punten registratie. Het is mogelijk dat er tijdens een workshop wordt verwezen naar BREEAM-NL kennis die bekend wordt verondersteld. Kijk daarom vooraf goed naar de beschrijving van de workshop waarvoor je je aanmeldt.

De deelnamekosten aan een Studiebijeenkomst bedraagt € 230,- excl. BTW, voor DGBC participanten 172,50 excl. BTW.

Tijdens een Studiebijeenkomst kan je deelnemen aan workshops over verschillende duurzaamheidsthema's. De thema's van de workshops per Studiebijeenkomst vind je terug in de agenda bij de betreffende Studiebijeenkomst. Je kan zelf bepalen welk thema je interessant vindt. Aan de hand daarvan schrijf je je in voor de workshops (één per workshopronde) via de knop Inschrijvingen bij Studiebijeenkomst of Praktijkmiddag.