Harmonisatiebijeenkomst

Nieuwe aanpak Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten 2017

In overleg met het College van Deskundigen BREEAM-NL is voor 2017 besloten tot een andere aanpak met betrekking tot Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten. Experts en Assessoren worden op dezelfde middag uitgenodigd en zij kunnen deels een gezamenlijk programma volgen.

Voor Assessoren

De Harmonisatiebijeenkomsten worden geïntegreerd in de Studiemiddagen. De Experts en Assessoren worden gezamenlijk op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de BREEAM-NL keurmerken en volgen een verdiepende workshop naar keuze. Na de pauze gaan de Assessoren met elkaar harmoniseren terwijl de Experts een tweede workshop zullen bijwonen. Deze aanpak biedt Assessoren de gelegenheid om ook verdiepende kennis op te halen rond specifieke onderwerpen. Naar verwachting is het contact tussen Experts en Assessoren op deze dag een meerwaarde voor het goed functioneren van BREEAM-NL in Nederland.

Indien er minder dan 5 Assessoren zich hebben aangemeld zal de Harmonisatiebijeenkomst komen te vervallen.

Investering

Assessoren die werken bij een licentiehoudende organisatie kunnen éénmaal per jaar zonder kosten een Studie- en harmonisatiemiddag bijwonen.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie, alle data en om u aan te melden. 

Let op: de Studie- en Harmonisatiebijeenkomst in november 2017 is de laatste gelegenheid om in 2017 uw Expert- of Assessorstatus voor 2018  de verlengen. Plan uw aanwezigheid op een van bovenstaande mogelijke data dus tijdig in voordat de bijeenkomsten zijn volgeboekt. U kunt zich via de website nu al aanmelden.