BREEAM-NL Expert Sloop & Demontage

Met BREEAM-NL Sloop & Demontage kunnen voor het eerst in Nederland sloopprojecten op hun duurzaamheid beoordeeld worden. Dit is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Vooral materialen en transportbewegingen zijn bij dit keurmerk van belang, maar ook aspecten als overlast en ‘social return’ komen aan de orde.

Op dit moment worden er geen trainingen voor BREEAM-NL Sloop en Demontage gegeven. Reden hiervoor is dat we bezig zijn met een nieuwe toekomstvisie voor dit schema. Voor ontwikkelingen omtrent het schema zullen we je op de hoogte houden via website en nieuwsbrieven.

Om de BREEAM-NL systematiek onder de knie te krijgen is het advies om een training  BREEAM-NL nieuwbouw en Renovatie te volgen. Het Sloop en Demontage schema is gelijk aan de systematiek zoals deze ook bij Nieuwbouw en Renovatie wordt toegepast. Als Nieuwbouw Expert zou u ook in staat moeten zijn om een Sloop en Demontage project te begeleiden op het gebied van BREEAM-NL.

Voor vragen omtrent de opleiding kan je uiteraard ook contact opnemen met de Academy.

NB - BREEAM-NL Experts die in het huidige jaar een BREEAM-NL Experttraining in een ander schema hebben gevolgd en daarin een certificaat hebben behaald, voldoen daarmee aan hun jaarlijkse educatieverplichting. Zij hoeven in dat zelfde jaar geen Studiebijeenkomst, Nationaal BREEAM Congres of Praktijkmiddag meer bij te wonen.

Als BREEAM-NL Expert Sloop & Demontage adviseer en ondersteun je opdrachtgevers bij het certificeren van de duurzaamheidsprestatie van het sloopproject. Dit kan een project betreffen waar je zelf direct bij betrokken bent, maar je kan ook optreden als externe adviseur. Wanneer je deze training succesvol hebt afgerond, wordt jouw naam vermeld op www.breeam.nl, eventueel aangevuld met jouw contactgegevens. Organisaties gebruiken deze site wanneer ze op zoek zijn naar een geschikte BREEAM-NL Expert voor hun project.

Studiebelasting

De training duurt een dag. 

Proces én inhoud, daar gaat het om in training Deel 2 - BREEAM-NL Expert Sloop & Demontage. Tijdens deze training leer je:

 • Afbakening van een project;

 • Alles over de verschillende categorieën van BREEAM-NL, de wegingen en de credits;

 • Het proces van BREEAM-NL certificering;

 • Alles over de totstandkoming van de kwalificatie voor het project;

 • Hoe u een projectdossier voor bewijsvoering opbouwt;

 • Kennis en vaardigheden over de rol van BREEAM-NL Expert;

 • Het kunnen schrijven van goede verantwoordingen;

 • Praktische tips zoals werkafspraken met de BREEAM-NL Assessor;

 • De Toolbox Sloop & Demontage te gebruiken.

Deze training is bedoeld voor die personen die beroepshalve met BREEAM-NL certificering te maken krijgen zoals aannemers, opdrachtgevers, adviseurs, afvalverwerkers en veiligheidsdeskundigen. De training is verplicht voor iedereen die de ambitie heeft om BREEAM-NL Assessor Sloop & Demontage te worden. Bent u zelf opdrachtgever en wilt u het proces goed kunnen volgen? Dan beschikt u na Training Deel 2 -BREEAM-NL Expert Sloop & Demontage over alle relevante kennis om effectief te kunnen monitoren en sturen. 

Om deel te nemen aan de training, heb je:

 • Training Deel 1 - BREEAM-NL Algemeen gevolgd (verplicht);

 • Bij voorkeur HBO-denkniveau met bouwkundige of vergelijkbare achtergrond, dan wel ervaring met sloop- & demontage-projecten;

 • Basale kennis over sloopprocessen.

 

De investering voor de Training Deel 2 – BREEAM-NL Expert Sloop & Demontage bedraagt:

 • € 1.540,- voor organisaties die geen partner zijn van  DGBC
 • € 1.155,- = 25% korting, voor partners

Bekijk of jouw organisatie partner is van de Dutch Green Building Council en meld je aan voor de training.

Bedragen zijn exclusief btw en inclusief lunch.

Huiswerkopdracht

Na de training volgt een huiswerkopdracht waar je ongeveer 1 tot max 2,5 uur mee bezig zult zijn. Na akkoord op de huiswerkopdracht ontvang je een certificaat.

Andere BREEAM-NL trainingen

 • Om BREEAM-NL Expert worden moet je Deel 1 – Algemeen hebben gevolgd.

 • Om BREEAM-NL Assessor Sloop & Demontage te worden is Deel 2 – Expert Sloop & Demontage vereist. 

Studiedag

Heb je de training eenmaal met succes afgerond en wil je erkend BREEAM-NL Expert blijven? Dan is het noodzakelijk dat je jaarlijks een Studiedag bijwoont. Zo blijf je op de hoogte van alle relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om hier tijdig aan deel te nemen. Aan een Studiedag zijn kosten verbonden.

Digitaal trainingsmateriaal

DGBC maakt in de trainingen gebruik van digitaal trainingsmateriaal (alles in pdf). De digitale documentatie over BREEAM-NL is omvangrijk (ca. 300 pagina’s) en we adviseren je om er digitaal mee te werken (“please consider the environment before printing”).

Laptop mee; Voor een aantal oefenopgaven tijdens de training is het gebruik van een laptop of tablet noodzakelijk.