BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie was in 2010 het eerste keurmerk voor vastgoed in Nederland. Sindsdien heeft het keurmerk een enorme vlucht genomen. Jaarlijks verdubbelt het aantal geregistreerde projecten voor een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat.

NB - BREEAM-NL Experts die in het huidige jaar een BREEAM-NL Experttraining in een ander schema hebben gevolgd en daarin een certificaat hebben behaald, voldoen daarmee aan hun jaarlijkse educatieverplichting. Zij hoeven in dat zelfde jaar geen Studiebijeenkomst, Nationaal BREEAM Congres of Praktijkmiddag meer bij te wonen.

Als BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie adviseer en ondersteun je opdrachtgevers bij het certificeren van de duurzaamheidsprestatie van nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties. Dit kan een project betreffen waar je zelf direct bij betrokken bent, maar je kan ook optreden als externe adviseur. Wanneer je deze training succesvol hebt afgerond, wordt jouw naam vermeld op www.breeam.nl, eventueel aangevuld met jouw contactgegevens. Organisaties gebruiken deze site wanneer ze op zoek zijn naar een geschikte BREEAM-NL Expert voor hun project.

Studiebelasting

De training duurt een dag.

Proces én inhoud, daar gaat het om bij de training Deel 2 - BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Export. Tijdens de training leer je:

 • Doelen en scope van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie;

 • Afbakening van een project;

 • Alles over de verschillende categorieën van BREEAM-NL, de wegingen en de credits;

 • Het proces van BREEAM-NL certificering;

 • Alles over de totstandkoming van de kwalificatie voor het project;

 • Hoe u een projectdossier voor bewijsvoering opbouwt;

 • Kennis en vaardigheden over de rol van BREEAM-NL Expert;

 • Het kunnen schrijven van goede verantwoordingen;

 • Praktische tips zoals werkafspraken met de BREEAM-NL Assessor;

 • De Toolbox Nieuwbouw en Renovatie te gebruiken.

Deze training is bedoeld voor die personen die beroepshalve met BREEAM-NL certificering te maken krijgen zoals projectmanagers, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs, technici, beleggers, architecten, installateurs of ecologen. Deze training is verplicht voor iedereen die de ambitie heeft om BREEAM-NL Assessor Nieuwbouw en Renovatie te worden. Ben je zelf opdrachtgever en wil je het proces goed kunnen volgen? Dan beschik je na Deel 2 over alle relevante kennis om effectief te kunnen monitoren en sturen.

Om deel te nemen aan de training, heb je:

 • Training Deel 1 - BREEAM-NL Algemeen gevolgd (verplicht);

 • HBO-denkniveau met bouwkundige of vergelijkbare achtergrond, dan wel ervaring met nieuwbouw of grootschalige renovatieprojecten;

 • Basale kennis over bouwprocessen;

 • Basale kennis over duurzaam bouwen.

De investering voor de Training Deel 2 – BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie bedraagt:

 • € 1.540,- voor organisaties die geen partner zijn van  DGBC
 • € 1.155,- = 25% korting, voor partners

Bekijk of jouw organisatie partner is van de Dutch Green Building Council en meld je aan voor de training.

Bedragen zijn exclusief btw en inclusief lunch.

Huiswerkopdracht

Bij deze training hoort een huiswerkopdracht. Deze vindt plaats na afloop 1 tot max 2,5 uur mee bezig zult zijn. Na akkoord op de huiswerkopdracht ontvang je certificaat.

Over andere BREEAM-NL trainingen

 • Om BREEAM-NL Expert worden heb je eerst training Deel 1 – BREEAM-NL Algemeen gevolgd.

 • Om BREEAM-NL Assessor Nieuwbouw en Renovatie te worden, is training Deel 2 – Expert Nieuwbouw en Renovatie vereist.

Studiedag

Heb je de training eenmaal met succes afgerond en wil je erkend BREEAM-NL Expert blijven? Dan is het noodzakelijk dat je jaarlijks een Studiedag bijwoont. Zo blijf je op de hoogte van alle relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken. Het is je eigen verantwoordelijkheid om hier tijdig aan deel te nemen. Aan een Studiedag zijn kosten verbonden.

Digitaal trainingsmateriaal

DGBC maakt in de trainingen gebruik van digitaal trainingsmateriaal (alles in pdf). De digitale documentatie over BREEAM-NL is omvangrijk (ca. 300 pagina’s) en we adviseren je om er digitaal mee te werken (“please consider the environment before printing”).

Laptop mee; Voor een aantal oefenopgaven tijdens de training is het gebruik van een laptop of tablet noodzakelijk.