NHC - Zuidpassage en Catharijnezone t/m laag 2

Score
65,2%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
29 april
2014
Gecertificeerd op

De ontwerpen van het Entreegebouw, het Poortgebouw en de Zuidpassage en Catharijnezone tm laag 2, onderdelen van het nieuwe Hoog Catharijne, hebben alle 3 BREEAM Nieuwbouw Ontwerpcertificaten ontvangen. Corio ontving de certificaten op resp. 20 januari, 25 maart en 29 april van de Dutch Green Building Council.

De ontwerpen, van Altoon Partners en OeverZaaijer, voldoen aan de zeer hoge eisen die de certificerende organisatie stelt aan duurzame gebouwen. Het bouwen op één van de drukste punten in Nederland stelt bijzondere eisen aan het bouwmanagement en duurzaam bouwen. Er is veel aandacht voor het projectmanagement, het logistieke proces door onder andere de inrichting van een logistiek centrum aan de rand van de stad, om zo verkeersbewegingen te minimaliseren. Bovendien zullen de gebouwen grotendeels op een duurzame wijze worden verwarmd en gekoeld, omdat gebruik gemaakt wordt van warmte-koude opslag in de grond.