Support

BREEAM-NL Update 29-04-2019

BREEAM-NL Experttrainingen 2019

Geef je Expertstatus een boost door je kennis en kunde uit te breiden met het schema Nieuwbouw en Renovatie, In-Use en de nieuwe versie van BREEAM-NL Gebied.

Leer alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot bouw en vastgoed en wordt met het volbrengen van onderstaande trainingen gecertificeerd BREEAM-NL Expert. Schrijf je nu in:
 
BREEAM-NL Algemene Training (Deel 1) – 14 mei 2019
BREEAM-NL Experttraining Nieuwbouw en Renovatie (Deel 2) – 23 mei 2019
BREEAM-NL Experttraining In-Use (Deel 2) – 29 mei 2019
BREEAM-NL Experttraining Gebied (Deel 2) – 9 oktober 2019

BREEAM-NL Assessortraining

Wanneer jij als onafhankelijk deskundige gebouwen wilt beoordelen op duurzaamheidsprestatie volgens de BREEAM-NL normen, kies je voor de opleiding tot BREEAM-NL Assessor. Daarvoor moet je wel de Algemene training en de schemaspecifieke Experttraining succesvol hebben afgerond. Na afloop van de training maak je een schemaspecifiek Assessorexamen.

Altijd al als onafhankelijke deskundige projecten willen beoordelen op hun duurzaamheidsprestatie volgens de BREEAM-NL-normen? 
 
Schrijf je dan nu in voor de BREEAM-NL Assessor (Deel 3) van 20 juni 2019.

Harmonisatiebijeenkomsten Assessoren 2019

Dit jaar worden de harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd naar schema op een BREEAM-projectlocatie. Per schema worden één of meerdere bijeenkomsten aangeboden op verschillende locaties. Als harmonisatieverplichting is het inschrijven en bezoeken van een bijeenkomst voor één schema voldoende. Wil je een extra bijeenkomst bijwonen dan kan dat, maar voorrang zal worden verleend aan diegene die nog aan de harmonisatieverplichting moet voldoen.
 
Er zijn al een aantal mooie BREEAM-projectlocaties beschikbaar gesteld mede dankzij enkele ervaren Assessoren. Voor het schema In-Use zijn we welkom in het Concertgebouw in Amsterdam begin september en oktober. Voor het schema Nieuwbouw staan begin juli bezoeken aan het kantoor van Eurojust op het programma en in september het nieuwe kantoor van de Goede Doelen Loterijen. De definitieve data voor inschrijving komen begin mei beschikbaar op de agenda van de Academy.

Adviesgroep Gebied zoekt nieuwe leden

Gelijktijdig met de lancering van de nieuwe versie van de BRL Gebied 2018 is de zittingstermijn van diverse adviesgroepleden verlopen. DGBC zoekt naar leden die het stokje willen overnemen en hun kennis en ervaring van ruimtelijke ontwikkelingen of stedelijke processen willen inzetten voor het beheer en het door ontwikkelen van het schema.

Ken je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Kijk dan op onze website voor meer info.

Vraag naar Experts BREEAM-NL Gebied groeit

Gebiedsontwikkelingen duurzaam benaderen en beheren wordt steeds belangrijker. Vanuit de markt groeit de vraag naar een duurzaam meetsysteem met een scope groter dan één of enkele gebouwen. De rol van Expert biedt hierbij uitkomst.

Tijdens de training BREEAM-NL Gebied behandelen we onder andere hoe de rol van een Expert een bijdrage levert aan een duurzame gebiedsontwikkeling en wat de mogelijkheden van het gebiedslabel verder zijn.

Ben je al BREEAM-NL Expert Nieuwbouw of In-Use en/of ken je collega's die zich hier verder in willen verdiepen? Meld jezelf en je collega dan aan voor de BREEAM-NL Experttraining Gebied van 9 oktober.

Controle op juiste invoer assetgegevens

In de Assessmenttool wordt bij de assetgegevens basisinformatie over het te certificeren gebouw of gebouwdeel gevraagd. Deze informatie over bijvoorbeeld de locatie, het vloeroppervlak en de titel van het asset moet kloppen. Dit schept duidelijkheid over de demarcatie, ligging en gebouwkenmerken gedurende het certificeringsproces. De laatste tijd merken we dat deze gegevens steeds vaker niet kloppen. Hierdoor wordt het assessment tijdens QA afgekeurd en dit kan leiden tot vertraging en extra kosten. We vragen daarom extra aandacht van de Expert en de Assessor om de assetgegevens te allen tijde te controleren. Let op: ook de automatische invoer vanuit de BAG-gegevens is geen garantie dat de gegevens volledig of juist zijn.

BREEAM-NL In-Use versterkt community door uitbreiding online informatie

De online informatie over BREEAM-NL In-Use is vernieuwd en uitgebreid. Op de website is er meer ruimte voor ervaringen van gebruikers, zijn er tal van relevante publicaties te downloaden en zijn recent gecertificeerde BREEAM-NL In-Use projecten beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt bij de ‘Voordelen de waarde van BREEAM-NL In-Use per doelgroep duidelijk gespecificeerd. Dit biedt BREEAM-NL In-Use Experts handige handvaten om klanten of stakeholders te wijzen op de voordelen van het verduurzamen van bestaand vastgoed. Ook een kijkje nemen? Klik dan hier.

Gepubliceerde interpretaties en innovatie credits

Er is een nieuw interpretatiedocument gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credit HEA 10, HEA 15, WST 2 en ENE 1.

Naast nieuwe interpretaties zijn er een drietal innovaties goedgekeurd. Deze zijn eveneens gepubliceerd op onze website.

BREEAM Congres prikkelt en inspireert

Met ruim 300 bezoekers, interessante sprekers zoals Odette Ex (oprichter en eigenaar Ex Interiors), Shamir Ghumra (directeur BREEAM, BRE) en Andy van den Dobbelsteen (Hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft) is het derde Nationaal BREEAM Congres een succes geworden. Maar niet alleen de aanwezigheid van die mensen, juist de interactie en nieuwe inzichten die de lezingen en workshops opleverden zorgden voor de winst.

Projectomschrijving gebruiken als visitekaartje

In de Assessmenttool worden projectgerelateerde informatie, de verantwoordingen en het bewijsmateriaal verzamelt. Ook is er in de Assessmenttool bij de projectgegevens ruimte voor een 'projectomschrijving voor communicatiedoeleinden'.

Dit specifieke veld wordt gebruikt om externen te informeren en te inspireren over het te beoordelen BREEAM-NL project. De informatie in dit veld wordt, direct na registratie, weergegeven op de website.

Regelmatig wordt de projectomschrijving echter zeer beknopt ingevuld. Dit veld kan juist gebruikt worden om externen mee te nemen in de behaalde duurzaamheidsprestaties, de lessons learned en de duurzaamheidsambities.