Voordelen

De waarde van In-Use

BREEAM-NL In-Use is hét middel om de bestaande utiliteitsbouw op integrale wijze te verduurzamen. Hiermee lever je een positieve bijdrage aan mens en milieu. Met BREEAM-NL In-Use kan je de volgende voordelen behalen:

✔️ Stimuleren van de samenwerking tussen eigenaar, beheerder en gebruiker

De drie delen van BREEAM-NL In-Use bieden de eigenaar, beheerder en de gebruiker de mogelijkheid om vanuit de eigen rol de prestatie van het gebouw en de verduurzamingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Vervolgens kunnen de verschillende rollen elkaar op basis van hetzelfde systeem aanspreken en samenwerken aan verdere verduurzaming.

✔️ Integraal perspectief

Betrokkenen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving staan voor een aantal grote, urgente opgaven. De transitie naar een klimaatneutrale, circulaire, klimaatadaptieve en gezonde gebouwen is groots. BREEAM-NL In-Use helpt je om deze opgaven integraal te vertalen naar je gebouw(en). Je levert hiermee direct een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

✔️ Lager risico, gunstigere financiering

Met BREEAM-NL In-Use bereid je je voor op (toekomstige) wet- en regelgeving. Je loopt tegelijkertijd voor op ontwikkelingen uit de markt, zoals het opnemen van duurzaamheid in de vastgoedwaardering en gunstigere financieringsmogelijkheden die banken stellen. Daarnaast kan je nu al profiteren van fiscale investeringsaftrek, zie hier voor meer informatie.

Gebouwen met een goede BREEAM-NL In-Use prestatie profiteren van lagere operationele kosten, door onder andere water- en energiebesparende maatregelen, preventief onderhoud en bescherming van materialen. BREEAM-NL In-Use draagt daarnaast bij aan een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim van werknemers.

✔️ Meest uitgebreide Nederlandse en internationale benchmark

Wereldwijd is BREEAM de meest gekozen methodiek om de duurzaamheid van gebouwen en gebieden te beoordelen. BREEAM-NL is de vertaling van de internationale richtlijn naar de Nederlandse bouwpraktijk. Hierdoor maak je gebruik van een lokale standaard, terwijl je gebruik kan maken van een internationale benchmark. Dit biedt de uitgebreide mogelijkheden om je gebouw(en) nationaal en internationaal en op organisatieniveau te beoordelen en vergelijken.

✔️ Slim gebruik maken van bestaande standaarden, instrumenten en systemen

BREEAM-NL In-Use is aangesloten op bekende standaarden en instrumenten binnen de bestaande bouw, zoals ISO-normeringen en de CO2-prestatieladder. De maatregelen die je al hebt genomen om je duurzaamheidsprestaties te meten, vast te stellen en/of te verbeteren worden vaak al erkend in de BREEAM-NL In-Use richtlijn. Hierdoor kan je een eerste snelle slag maken in het aantoonbaar verduurzamen.

✔️ BREEAM-NL In-Use als managementinstrument

Het verduurzamingstraject stopt niet bij het behalen van het BREEAM-NL In-Use certificaat. De inzichten die je tijdens het certificeringsproces verkrijgt, geven je waardevolle informatie om uw duurzaamheidsstrategie te bepalen. De certificeringsmethodiek helpt om uw verduurzamingsproces continue te monitoren en bij te sturen. Het geeft je ook de gelegenheid om door middel van concrete KPI’s je (vastgoed)organisatie en je stakeholders te betrekken en te managen.

PDF versie Voordelen

Lees direct de voordelen voor