Verheylaan 10

Score
58,9%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
03 januari
2017
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

De uitbreiding van het Academisch Ziekenhuis Maastricht aan de Verheylaan 10, bestaat uit 6 bouwlagen met een kelder en een dakopbouw met een omvang van in totaal 22.500 m2 b.v.o. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de zuidzijde van het bestaande complex op de plek waar momenteel nog het logistiek centrum is gelegen. Dit centrum wordt volledig geammoveerd en krijgt een nieuwe plek op de begane grond van de nieuwbouw. De nieuwbouw wordt ontsloten vanaf de loopbrug tussen de parkeerdekken en de huidige serrehal, via een gelijktijdig te realiseren nieuw groot atrium dat de aansluiting vormt met het bestaande complex. In dit atrium zijn een tweetal transparante verticale stijgpunten gesitueerd aan de nieuwe verbindingsbruggen, op alle niveaus, tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw.  

Rondom en in het gebouw van het Maastricht UMC+ vinden de komende jaren heel wat bouwactiviteiten plaats. Uiteindelijk wordt het ziekenhuis daardoor veel toegankelijker, zijn de zorgcentra direct herkenbaar en kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht. 

Omwille van de flexibiliteit en maximale benutting van het beschikbare vloeroppervlak is de hoofdontsluiting van de nieuwbouw, op alle niveaus, vanuit het nieuwe atrium. Dit atrium, voorzien van een volledig transparant dak, is niet louter bestemd als verkeersruimte, maar geeft een extra dimensie aan de ruimte tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw met een bijzondere belevingskwaliteit. Op niveau 0, grenzend aan het personeelsrestaurant in het bestaande gebouw, wordt in het atrium een terras gerealiseerd waar het personeel op aangename wijze kan verpozen. Op nivo 1 in het atrium bieden diverse zitmogelijkheden en een koffiecorner de patiënten en bezoekers een mogelijkheid om in een aangename ambiance een poosje te verblijven.

Duurzaamheid

In de nieuwbouw aan de Verheylaan worden verschillende ziekenhuisonderdelen ondergebracht. Het zes verdiepingen tellende gebouw biedt onder meer ruimte aan een nieuw operatiekamercomplex (met twee hybride OK's) en de nieuwe kliniek voor Moeder & Kind. Daarnaast krijgt het MRI-centrum er een vaste plek, evenals de Ease Travel Clinic & Health Support en een aantal kantoorplekken voor de laboratoria.

Voortrekkersrol

De verschillende functies in één gebouw en de grote hoeveelheid technische installaties vragen veel van het ontwerp. Naast de functionele eisen is vanaf het begin de ambitie uitgesproken dat duurzaam gebouwd wordt. Bij het initiële ontwerp is eveneens sterk ingezet op duurzaam en verantwoord bouwen.  De voortrekkersrol van het MUMC+ is beloond met BREEAM-NL Very Good score.

De architectuur van de nieuwbouw geeft uitdrukking aan de state of the art gezondheidszorg die in het gebouw wordt aangeboden. De gevels sluiten qua geleding en in kleur- en materiaalgebruik enerzijds harmonieus aan bij de architectuur van het oorspronkelijke hoofdgebouw en uitbreidingen van het complex van recentere datum, maar geven de nieuwbouw anderzijds duidelijk een eigen identiteit en expressie. De horizontale geleding van de gevels, met een basement en zijgevels van wit-grijze beton, wordt geaccentueerd door blank aluminium lijsten, die de vertikaal gelijk gemaatvoerde transparante en gesloten gevelvlakken omsluiten.De ramen in de gevel zijn extra hoog en sluiten aan op de plafondhoogte in de ruimten, waardoor een maximale lichttoetreding mogelijk is, niet alleen in de direct aan de gevel gesitueerde ruimten maar ook aan de meer inpandig gelegen gangen en vertrekken. De wanden tussen gangen en vertrekken, evenwijdig aan de gevel, worden zoveel mogelijk transparant uitgevoerd.Screens voor de zonwering worden opgeborgen in de aluminium lijst boven de ramen en kunnen over de volledige raamhoogte worden uitgerold of tot op de aluminium lijst die de ramen horizontaal in tweeën deelt. Door de lamelwerking van de aluminium lijsten en het naar wens, gedeeltelijk, sluiten van de screens kan de toetreding van daglicht en de wering van directe zoninstraling optimaal worden geregeld.