Projecten

Project
EXCELLENT 78,97%

Valley, projectdelen utiliteit

Het nieuwe complex Valley wordt ontwikkeld aan de Zuidas te Amsterdam, op vlek P15 Ravél. Het zal bestaan uit een commerciële plint met appartementen, kantoren en cultuurfuncties op de eerste tot en met zesde verdieping, met daarboven drie woontorens van ongelijke hoogte. Onder de plint bevindt zich een 3-laagse parkeerkelder. De BREEAM-certificering betreft de kantoren en bijbehorende cultuur/-bijeenkomstfuncties (waaronder horeca). Deze vallen binnen de standaard BREEAM functies kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie. Deze functies zijn analoog aan de bouwbesluitfuncties zoals ingediend bij de aanvraag Omgevingsvergunning.

De woningen vallen buiten de BREEAM-certificering.

De huisnummering binnen de BREEAM -certificering omvat alleen oneven nummers: Beethovenstraat 301 t/m 305, 485 t/m 555, 631 + 633, en 781 t/m 785.