Unilever Food Innovation Center

Score
91,2%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
17 augustus
2018
Gecertificeerd op

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft op de campus van de Universiteit van Wageningen het ontwerp van zijn Global Foods Innovation Centre onthuld. Een nieuwe, state of the art faciliteit voor gezondere en duurzame voedingsinnovaties. Het pand met hoge BREEAM ambities opent naar verwachting medio 2019 haar deuren.

Door de integratie van verschillende functies binnen één pand biedt het Global Foods Innovation Centre een inspirerende werkomgeving. Kennisuitwisseling over duurzame ingrediënten en voedingsinnovaties aansluitend bij de wens van de consument, staat hier centraal. Het totale BVO bedraagt 30.044 m2, exclusief pilotplant, inclusief de parkeergarage van 17.072,5 m2 BVO. Het overige deel bestaat uit de functies bijeenkomst, kantoor en lab, zie voor verdere onderbouwing credit MAT 1, bijlage B van de rapportage.

 

De transparante vormgeving en de strategische ligging van het gebouw op de campus zorgen voor optimale interactie tussen Unilever en de externe partijen binnen het Foods Ecosystem in Wageningen. Onderzoekers en studenten van de Wageningen Universiteit (WUR), startups, kenniscentra en consumenten komen hier samen om op duurzame wijze te werken aan innovaties in de voedingsmiddelenindustrie.

Het Global Foods Innovation Centre bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en twee verdiepingen met kantoren en laboratoria. In de Pilot Plant, een mini-fabriek, vindt de proefproductie van nieuwe producten in beperkte volumes plaats. Deze Pilot Plant is verbonden met de Food & Customer Experience, waar in diverse testkeukens dagelijks ge-experimenteerd wordt met innovatieve ingrediënten en recepten voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Medewerkers, experts, studenten en consumenten kunnen hier of in de concept store kennismaken met deze innovaties en hun bevindingen delen. Onder het gehele pand is een parkeergarage gesitueerd die voor zowel de medewerkers van Unilever als voor de Universiteit van Wageningen toegankelijk is.

 

Het Global Foods Innovation Centre ambieert bij oplevering te voldoen aan BREEAM Outstanding.

Door diverse innovatieve technieken en een geraffineerde indeling, waarin beweging en ontmoeting wordt

gestimuleerd, draagt het Innovations Centre bij aan de gezondheid en het welzijn van

de gebruikers. De nieuwbouw is een kans om de normen, waarden en ambities van

Unilever manifest te maken in een fysieke omgeving. Een duurzaam innovatiecentrum

voor gezondheid en voeding op een hoger niveau. Duurzame innovatie als inspiratie voor

de wereld.

De speerpunten in de ambitie zijn:

●het welzijn van de mensen centraal en de beschikking over een gezond en

comfortabel binnenklimaat;

●flexibel, aanpasbaar en uitbreidbaar;

●energie-neutraal;

●maximale materiaal efficiëntie

 

Om de BREEAM-NL ambitie vorm te geven is een Bespoke lijst opgesteld door de DGBC. In deze lijst zijn specifieke credits en eisen opgenomen voor de laboratoria in het gebouw. De Pilot plant is buiten beschouwing gelaten in de BREEAM-NL beoordeling.