Projecten

Asset
VERY GOOD 63,51%
Beheer
GOOD 54,47%
Gebruik

Schipholgebouw

Het asset betreft het gebouw plus de kavel tot aan de perceelgrens.

In het Schipholgebouw is Royal Schiphol Group b.v. (RSG b.v.) gehuisvest. Het gebouw bevat:  kantoren, een bedrijfsrestaurant, auditorium en technische ruimten. De business units van de Schiphol Group zijn gehuisvesd in dit gebouw. Airport Real Estate Management b.v. verhuurt het gebouw aan RSG b.v. 

Gedurende het gebruik van het gebouw zijn er voordurend verbeteringen doorgevoerd die invloed hebben op het energiegebruik. Zoals o.a de installatie van warmte pompen, vervangen van 2 ketels naar cascade systeem (kleinere ketels), warmwater ketel van de 5de etage naar 1ste etage in de nabijheid van de keuken (verkorting van de afstand, derhalve minder energieverlies). Bij het opnieuw inrichten van de kantoorvleugels worden bewegingsmelders aangebracht voor de verlichting (2008 - 2016).