Regionaal Topklinisch Interventiecentrum

Score
50,1%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
22 oktober
2013
Gecertificeerd op

De bestaande voorzieningen van het Medisch Centrum Alkmaar op de locatie Alkmaarderhout zijn aan vernieuwing toe. Omdat renovatie structurele nieuwbouw voor langere tijd onmogelijk maakt en nieuwbouw in één keer financieel niet haalbaar is, heeft de organisatie gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op een locatie in Heerhugowaard. Het consortium +ACDC met daarin architectenbureau cepezed, de ingenieursbureaus Deerns en ABT alsmede adviesbureau Cure+Care consultancy verzorgen het total design inclusief interieur voor een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) van zo’n 55.000 m2 dat gericht is op acute zorg, behandeling, verblijf en klinische diagnostiek.

Het Medisch Centrum Alkmaar zet in op waardevast ontwikkelen, onder meer door middel van een optimale flexibiliteit van het ontwerp; één van de redenen waarom cepezed de voorkeur als architect genoot. Daarnaast ontwerpt het consortium de bedrijfsprocessen, de functionele en de logistieke indelingen alsook de fysieke en de virtuele infrastructuur van het RTIC in totale samenhang, waarbij het streeft naar een aangename beleving met veel uitzicht, daglicht, schaaldifferentiatie en een prettig binnenklimaat.

Het ontwerpteam heeft de behandel- en verblijfsfuncties van het ziekenhuis radicaal van elkaar gescheiden en in separate volumes ondergebracht. Alle strikt medische functies zijn zo gehuisvest in één langgerekt en hoogefficiënt bouwblok met een aangrenzende transparante verkeerszone, terwijl de beddenafdelingen zijn ondergebracht in een naastliggende, vriendelijk meanderende gebouwvorm die veel voordelen biedt betreft onder meer functionele indeling, verkeersstromen, daglicht en uitzicht. Ook genereert de vorm een gevarieerde ruimtelijke ervaring. De twee hoofdonderdelen zijn gekoppeld middels een groot transparant atrium met een hoge verblijfswaarde dat eveneens belangrijk bijdraagt aan de gebouwbeleving.

Het gebouw heeft dus een heldere en inzichtelijke basisstructuur. Zowel patiënten, personeel als bezoekers zijn daarnaast ieder hun eigen vanzelfsprekende routes toebedeeld die alle in contact staan met de omgeving buiten het gebouw. Bevoorradingen vinden nooit plaats over afdelingen heen, maar altijd via de buitengebieden van de betreffende functionele zones. Het ontwerp komt geheel tot stand binnen een driedimensionaal Bouw Informatie Model dat onder andere de meer dan 2.500 verschillende ruimten binnen het gebouw in één oogopslag inzichtelijk maakt.