Park Phi, Kantoor TUI Nederland

Score
71,1%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
27 september
2012
Gecertificeerd op

De ontwikkeling van Park Phi betreft de nieuwbouw van drie vooruitstrevende kantoorgebouwen, gelegen in een parkachtige setting aan de Zuiderval te Enschede. Park Phi kantoor Zuid wordt door TUI gehuurd.

Duurzame maatregelen

Warmtepomptechniek vormt de basis voor het klimaatsysteem waarbij elke verdieping van een eigen exemplaar is voorzien. Door het slim schakelen van de warmtepompen zal warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de kantoren, verdiepingen en de doorgaans warme zuid- en koude noordzijde. De warmtepompen worden gevoed door een collectorveld dat in de bodem is aangebracht. De verlichting is uitgerust met bewegingsdetectie om energie te besparen en om te voorkomen dat lampen onnodig blijven branden. Waar mogelijk is LED toegepast. Op het dak zijn zonnepanelen aangebracht voor het verwarmen van het tapwater waardoor energie bespaart wordt.

De energie die gebruikt wordt, wordt deels zelf opgewekt door de zonnepanelen op het dak. De restvraag die over blijft wordt aantoonbaar ‘groen’ ingekocht. Omdat ook de gasaansluiting ontbreek en van verbranding van fossiele brandstoffen geen sprake is, is de nieuwbouw CO2 neutraal.


Naast een duurzaam klimaatsysteem wordt het kantoor voorzien van waterbesparende voorzieningen. Zo worden toiletten toegepast met 4 liter spoeling waarbij regenwater als spoelwater gebruikt zal worden. In de bodem, naast het gebouw is een grijswatertank aangebracht die het hemelwater opvangt zodat dit gebruikt kan worden voor het spoelen van de waterbesparende toiletten. De urinoirs zijn uitgerust met aanwezigheidsdetectie en een magneetklep in de waterleiding voorkomt onnodig waterverlies.

Tijdens het bouwproces zijn stappen ondernomen om de milieu-impact te beperken. Tijdens de bouw wordt voldaan aan actuele praktijkrichtlijnen voor bouwplaats beheer. De controle en rapportage van de

De duurzame ambitie van Schröder Vastgoed heeft geresulteerd in een BREEAM-NL Excellent kwalificatie.