NL1129 Rotterdam, Vlasmarkt kantoren 2e t/m 5e verdieping

Asset
Score
42,2%
Asset
Schema
In-Use
Vervangen
Certificaat geldig tot

In het asset zijn meerdere functies en huurders gehuisvest. In dit geval gaat het om de kantoren op de 2e t/m de 5e verdieping.

Kantoren: op de tweede t/m de vijfde verdieping zijn kantoren opgenomen. Momenteel zijn er drie huurders in het kantorendeel, een deel van het kantoor staat nog leeg.

In de bijgevoegde meetstaat zijn de plattegronden, de demarcatie van de huurders en de m2 opgenomen.

Bij het assesment is het volledige kantorendeel beoordeeld.  Deze gebruikers bevatten derhalve 100% van het totale vloeroppervlak, dit is voldoende om het gedemarkeerde asset te beoordelen. De m2 zijn in het meetcertificaat opgenomen.