Nieuw Amsterdam - Opleverassessment

Score
57,4%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
20 juli
2015
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Herontwikkeling van het gebouw Nieuw Amsterdam te Amsterdam Zuidoost. In de herontwikkeling van dit bestaande kantoorcomplex is in de plint van het gebouw deels een nieuwe functie voorzien, te weten horeca en detailhandel. Er wordt een extra verdieping op het volledige gebouw gerealiseerd, waardoor het totaal aantal m2 kantoor licht toeneemt ten opzichte van het huidige aantal m2 kantoorruimte (34.500 m2 bvo tov 33.000 m2 bvo). De herontwikkeling wordt uitgevoerd door één hoofdaannemer, maar is opgesplitst in drie fasen, te weten : - Fase ABE: bouwdelen A, B en E (excl entree bgg. en 1e verd. bouwdeel B); - Fase 3,4,5: entree bouwdeel B en eerste verdieping bouwdeel - Fase NUON: bouwdeel F, G, H en I Het assessment betreft alle kantoorruimten binnen de herontwikkeling van Nieuw Amsterdam. De overige ruimten (hotel, horeca en detailhandel) gelegen in de bouwblokken C en D en de begane grond van bouwdeel B, vallen buiten de beoordeling.