MFC Westergeest-Triemen

Score
47,4%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
01 juli
2014
Gecertificeerd op

Mulltifunctioneel Centrum De Tredder in Westergeest.

Multifunctioneel Centrum De Tredder biedt onderdak aan de christelijke basisschool De Bining, dorpshuis Fokkema's Pleats, kinderopvangorganisatie Sisa en de tennisvereniging Foestrum. Ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van het nieuwe MFC. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.716 m2 en is gesitueerd op een perceel van 3,9 ha.

Het MFC heeft een groot maatschappelijk belang, vanwege de spilfunctie die het heeft in de gemeenschap. De totstandkoming van het project vond plaats in zorgvuldig overleg met alle betrokkenen.

Energieneutraal

Bij de ontwikkeling van het MFC is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw en de omgeving. Een belangrijk kenmerk is dat het gebouw energieneutraal is, dat wil zeggen dat het zelf kan voorzien in zijn energiebehoefte. Niet alleen wat betreft het energiegebruik van de gebouwgebonden installaties maar ook het gebruikersgebonden deel van het energiegebruik, zoals van apparatuur. In het ontwerp van het gebouw en het terrein is dat goed te zien: een groot zonne-energiesysteem op het dak en als pergola constructie op de parkeerplaats.

Uit de uitgebreide energiemonitoring gedurende het eerste jaar is gebleken dat de energieneutraliteit in de praktijk ruim wordt gehaald.

Het gebouw is niet alleen heel energiezuinig, maar ook heel gezond en comfortabel voor de gebruikers. Daarnaast zijn nog vele andere duurzame maatregelen getroffen. Ook op het terrein is veel aandacht besteed aan een duurzame en ecologisch verantwoorde inrichting.