Kantoor Van der Heijden bouw en ontwikkeling bv

Score
55,6%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
05 juli
2013
Gecertificeerd op

Grootschalige renovatie kantoor Van der Heijden bouw en ontwikkeling aan het Industriepark 8 te Schaijk. Bij deze renovatie zijn alle installaties vervangen, de voorgevel en entree gerenoveerd, de werkplekindeling geoptimaliseerd en compleet nieuw ingericht, sanitair vervangen en de tuin heringericht.

Het kantoor heeft een totale oppervlakte van 996 m2 BVO, waaronder 508 m2 kantoren, 85 m2 vergaderruimtes, 184 m2 verkeersruimte en 123 m2 overige functionele ruimtes (NGO). Rond het gebouw zijn 102 m2 groenvoorzieningen gelegen, waarvan een gedeelte gemeentelijke grond langs de openbare weg die door Van der Heijden zal worden beheerd. Het gebouw is gesitueerd op een eigen terrein van 1,15 hectare

Duurzaam gebouw

Het hoofdkantoor van Van der Heijden bouw en ontwikkeling is zeer energiezuinig ontworpen. Dit wordt ten aanzien van energiegebruik op de volgende manieren bereikt:

• Het pand is goed geïsoleerd, zo zijn de ramen uitgevoerd in zgn. HR++ glas;
• De installaties voor verwarming en koeling zijn van een modern en zeer energiezuinige uitvoering. Dit betreft speciale   plafondunits waar met behulp van elektriciteit zowel warmte als koude voor koeling van het gebouw wordt opgewekt. Deze units behoren momenteel tot de energiezuinigste op de markt. Door middel van elektrisch aangedreven warmtepompen worden zowel warmte als koude voor koeling opgewekt. Hiermee kan uit 1 kilo Watt aan elektrische energie 4 tot 8 kW aan warmte of koude worden opgewekt;
• Een warmtepomp is een apparaat dat, in dit geval, warmte onttrekt aan de buitenlucht. De warmtepompen die bij Van der Heijden worden toegepast, zijn zelfs in staat om bij strenge vorst, bijv. -10°C, warmte te onttrekken aan de buitenlucht en garandeert tot een buitentemperatuur van +40°C voldoende koeling van de binnenlucht. Omgekeerd kan op warme zomerdagen voor voldoende koeling in het gebouw worden gezorgd;
• Deze units worden geproduceerd door Mitsubishi dat bij de productie zelf nadrukkelijk veel aandacht besteedt aan duurzaamheid (energiegebruik en afval van fabriek resp. het productieproces, gebruik duurzame energie, CO2 reductie);
• Met behulp van deze units wordt tevens een uiterst comfortabel binnenklimaat in het gebouw gerealiseerd. Dit betreft de comfort op alle gebieden, zoals beleving, individuele regelbaarheid, betrouwbaarheid en geluidsoverlast. Ook dit is een onlosmakelijk aspect van een duurzaam gebouw;
• Aanwezigheidsdetectie voor verlichting, zodat de lampen niet nodeloos blijven branden wanneer niemand in een ruimte aanwezig is;
• Er worden zgn. warmtewisselaars toegepast. Hiermee wordt de ten behoeve van luchtverversing ingeblazen buitenlucht voorverwarmd door aanwending van de warmte in de uitgeblazen binnenlucht. Hierdoor wordt het warmteverlies als gevolg van de noodzakelijke luchtverversing tot een minimum beperkt.

Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de elektriciteit duurzaam opgewekt door middel van 360 m2 zonnepanelen op het dak.

Ook is aandacht voor een zuinig gebruik van drinkwater. Met de onderstaande besparingsmaatregelen wordt verwacht dat het waterverbruik zal dalen van 5,35 m3 tot ongeveer 9,95 m3 per persoon per jaar (een besparing van 35%):

• De toiletspoelingen zijn uitgevoerd met een keuzeknop voor “kleine” en “grote boodschap”. Maak hiervan gebruik omdat toiletgebruik het grootste waterverbruik in kantoorpanden uitmaakt.
• De kranen in de toiletten zijn uitgevoerd met automatische aanwezigheidssensoren. Ook dit bespaart aanzien in waterverbruik.
• Ook op de achtergrond wordt gelet op zuinig gebruik van drinkwater. Zo is bij de beplanting van de groenvoorziening in eigen beheer gekozen voor plantensoorten die over het algemeen met weinig water toekomen. Om dit goed in kaart te brengen, is zelfs een ecologisch onderzoek uitgevoerd.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van hemelwater omdat bij de beplanting van de groenvoorziening gekozen is voor planten die toekomen met de jaargemiddelde neerslag. Ook is niet gekozen voor het gebruik van grijswater.

Op het terrein is een laadpaal aanwezig voor het opladen van elektrische voertuigen.

Daarnaast is binnen de groenvoorzieningen en tuin op het terrein rekening gehouden met de natuurwaarden. Daartoe is een ecologisch rapport opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn enkele ecologische voorzieningen getroffen, zoals nestkastjes voor vogels, en is gekozen voor plantensoorten die het leefgebied van vogel- en andere diersoorten (waaronder bijen) versterken.

Energiezuinig kantoor

Het gerenoveerde kantoor van Van der Heijden bouw en ontwikkeling is zeer energiezuinig. Per m2 per jaar verbruikt het gebouw 161 kWh aan energie. Dat is een zeer goede score, aangezien daarvan ook nog eens zo’n 41 kWh per m2 per jaar aan elektriciteit duurzaam wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Dit betekent dat slechts zo’n 119 kWh per m2 per jaar aan fossiele energie wordt verbruikt.

Ter vergelijking: de overheid houdt als norm voor haar eigen gebouwen een energiegebruik van 235 kWh per m2 per jaar aan. Het verbruik van het kantoor van Van der Heijden ligt daar beduidend onder. Het is daarom niet voor niets dat het kantoor een energielabel A kent.