Internationale School Eindhoven (ISE)

Score
50,4%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
10 februari
2014
Gecertificeerd op
Op 10 februari heeft de Internationale School Eindhoven (ISE) het BREEAM good certificaat toegekend gekregen.

Het consortium ISE Exploitatie (bestaande uit Strukton Worksphere en partners Mansveld Projecten en Services en vb&t facilitair management) heeft het monumentale pand, dat ooit dienst deed als kazerne, herontwikkeld. Voor een periode van dertig jaar verzorgt het Strukton Worksphere ook het beheer en onderhoud van de gebouwen en de installaties in de gebouwen. En is voor die periode ook verantwoordelijk voor de exploitatie. De toekenning van het certificaat bewijst dat het gebouw duurzaam is.

Het certificaat wordt uitgereikt aan projecten die voldoen aan verschillende categorieën van duurzaamheidprestaties, zoals gezondheid, energie en afval. Het gebouw is de enige (monumentale) school in Nederland met deze certificering. De oorspronkelijke kazerne is omgebouwd tot onderwijscampus waarbij bestaande rijksmonumentale panden zijn gerenoveerd en eveneens nieuwbouw is toegevoegd.

Investeringen in duurzaamheid

De certificatie van het gebouw is bijzonder. De school heeft namelijk een monumentstatus en monumentale gebouwen mogen slechts beperkt worden aangepast. Toch is het ontwerp en de realisatie van de renovatie dermate gestructureerd dat het voldoet aan de criterialijst van de Council.