Holland Casino Utrecht

703-NBN-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Bespoke
14 november
2017
Geregistreerd op

Holland Casino Utrecht

Het nieuwe gebouw voor Holland Casino Utrecht wordt gesitueerd op de hoek van de Winthontlaan en het Merwedekanaal. Deze locatie is aan de zuidzijde van Utrecht en direct aan de A12 gelegen. De afrit vanaf de A12 naar de Europalaan en de sneltram op deze laan zorgen voor een zeer goede ontsluiting van de gebouwen aan de Winthontlaan.

De nieuwe ontwikkelingen aan de Winthontlaan vormen een duidelijke begeleiding van de laan door het volgen van de rooilijnen en tegelijkertijd krijgt elke locatie zijn eigen architectonische uitstraling. Deze stedenbouwkundige uitgangspunten geeft de locatie voor Holland Casino de mogelijkheid om het terrein maximaal te benutten met behoud van ruimte rondom het complex.

De maximale hoogte volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden bieden de ruimte voor het hele programma van Holland Casino en zorgen ook voor een aantrekkelijk bouwvolume passend bij de schaalgrootte van verkeersaders en omliggende bebouwing.

Het gebouw voor Holland Casino bestaat uit twee belangrijke onderdelen: het casino met alle bijbehorende voorzieningen en een parkeergarage. Het casino en de parkeergarage zijn als één gebouw ontworpen waarbij van buitenaf geen onderscheid tussen de twee functies valt waar te nemen. Op de hoek van de Winthontlaan en het Merwedekanaal opent het gebouw zich over de volle hoogte. Hierdoor ontstaat op deze prominente plek een sterke interactie tussen de ruimten rond het gebouw en de activiteiten in het gebouw. Het nieuwe casino heeft een sculpturale opzet van driehoekige gevelvlakken die ten opzichte van elkaar verdraaien. Boven de entree zorgt een driehoekige luifel voor een wind- en regenvrije entree.

zie voor meer informatie de casestudy op: https://corporate.hollandcasino.nl/sites/default/files/20181023_HCU_Case...