Hoge Veld

Asset
Beheer
Score
60,8%
Asset
61,2%
Beheer
Schema
In-Use
Verlopen
Certificaat geldig tot

De locatie Hoge Veld van Stiching Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) is het eerste woonzorggebouw dat gecertificeerd wordt volgens BREEAM-NL In-Use. Hiervoor is een maatwerktraject gestart om voor het In-Use certificaat in aanmerking te komen.

Om aan de verschillende huisvestingsbehoeften te voldoen, werkt SZMK met een aantal vaste locatieconcepten. Aangezien de locatie Hoge Veld het concept duurzaamheid heeft, is er voor gekozen om naast het BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat ook het gebruik van de locatie door middel van BREEAM-NL In-Use voor drie sterren te certificeren. 

Het betreft een woonzorglocatie in Aalten met 4429m2 BVO. In totaal zijn er 5 zorgafdelingen met ieder 8 wooneenheden. Iedere afdeling heeft daarbij een gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplek. Naast de zorgafdelingen is er een flexkantoor voor de medewerkers die meegenomen wordt met de certificering.