Herontwikkeling Kleiweg 24-48

Score
56,6%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
17 april
2013
Gecertificeerd op

Het huidige pand met diverse huurders en doorgaande winkelpassage wordt herontwikkeld. Hierbij wordt de passage dichtgemaakt en omgevormd tot winkelruimte. Er is sprake van "grootschalige renovatie van bestaande gebouwen"  omdat er deels een nieuwe gebouwschil (voorgevel en dakbedekking) aangebracht wordt en de installaties(verlichting, verwarming, koeling, ventilatie) van de meeste winkeliers vernieuwd worden met als doel levensduurverlenging van het gebouw. Dit is ook reeds voor aanvang van het assessment met de DGBC afgestemd.

Na de herontwikkeling zal het pand plaatsbieden aan 5 huurders. Dit zijn C&A, The Sting, Blokker, WE en V&D.  De eerste 4 huurders gaan allemaal verbouwen en alleen V&D blijft haar locatie op de tweede verdieping handhaven en gaat verder niets aanpasen. De voorzieningen voor deze beperkte ruimte en de loopbrug worden allemaal aangeleverd vanuit het bestaande pand van V&D. In het begin is vanwege een voorziene uitbreiding van V&D met haar winkeloppervlak en een tweede loopbrug, wel intensief contact geweest. Maar deze plannen gaan voorals nog niet door.

V&D heeft slechts een beperkte ruimte in het pand van Redevco gehuurd. In deze ruimte zijn geen sanitaire voorzieningen en dus geen waterinstallaties aanwezig. Alle voorzieningen ten behoeve van verlichting, verwarming en ventilatie worden aangevoerd vanuit het naastgelegen pand dat niet onder de scope van het BREEAM assessment valt. Hierdoor zal een aantal credits (bijvoorbeeld WAT1 en WST 3) niet op V&D-deel van toepassing zijn. Maar andere credits als bijvoorbeeld de gezondheidscredits zijn onverkort van toepassing op het gehele gebouw en dus ook op deze ruimte.

Bij de bewijslast zit de NEN2580 metingen zoals die zijn uitgevoerd gedurende het project. 4 Opmerkingen daarbij zijn, dat:

(1)    Begane grond: de hoogspanningsruimte links onderin de C&A-ruimte (nabij J1), geen onderdeel uitmaakt van C&A, maar via een opstalrecht aan Stedin toebehoord;

(2)    Eerste verdieping: de voorzijde van de V&D-ruimte (rechts van stramien D) uiteindelijk niet aan V&D is verhuurd (algemene ruimte);

(3)    Tweede verdieping: de ruimte die aangeduid staat als “Opslag A” ook toebehoord aan The Sting;

(4)    Tweede verdieping: de ruimten “Opslag B, C, en D” niet ingedeeld en niet verhuurd zijn (algemene ruimte);

Voor deze algemene ruimten die nu nog niet verhuurd zijn heeft Redevco in het schrijven "SKMBT_C35313031413320.pdf" (Dit schrijven is bijgevoegd onder de vraag MAN1) aangegeven dat zodra deze verhuurd gaan worden middels een greenlease contract de in dit assessment onderhavige credits alsnog worden opgelegd aan de huurders van de desbetreffende ruimtes.