Herbouw fabriek Van Soest

858-NON-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
29 april
2019
Geregistreerd op

Van Soest in Kesteren is een champignon verwerkend bedrijf voor de foodsector. Het project Van Soest betreft de herbouw door Van Soest Holding van een door brand verwoeste fabriekshal. Doel daarbij was om de her te bouwen fabriek zodanig uit te voeren dat een duurzaam bedrijfsgebouw wordt gerealiseerd. De fabriek is voorzien van een gekoelde expeditie voor opslag van nog te verwerken producten, productieruimte voor het volautomatisch verwerken van champignons (snijden/wassen etc) tot halffabricaat, inpakafdeling, opslagvoorzieningen, kleedruimten en sanitaire voorzieningen etc. De bestaande machinekamer en energievoorzieningsruimten zijn bij brand grotendeels behouden gebleven en zijn in de nieuwbouw geïntegreerd.

Van Vliet Bouwmanagement en W4Y adviseurs bv hebben deze ambitie samen met de aannemers en installateurs in bouwteamverband vertaald naar een BREEAM outstanding certificaat.