Grote Houtstraat 70 - Haarlem

Asset
Score
31,5%
Asset
Schema
In-Use
Verlopen
Certificaat geldig tot

Het voor Vroom en Dreesmann gebouwde warenhuis is gelegen op de hoek Grote Houtstraat/Verwulft/Gierstraat en werd opgetrokken in een mengvorm van Amsterdamse School (de gevelbehandeling en -indeling), Art Déco (de decoratieve elementen) en Nieuwe Zakelijkheid (met name de glazen toren). Het pand werd ontworpen naar aanleiding van een prijsvraag die Vroom en Dreesmann in 1927 uitschreef. Voor deze prijsvraag werden vier architecten benaderd, onder wie Kuijt. Kuijt kreeg de uiteindelijke opdracht en kwam omstreeks augustus 1929 met een eerste ontwerp. Dit ontwerp werd in oktober 1929, na overleg met de schoonheidscommissie van Haarlem die de bouwplannen beoordeelde, drastisch gewijzigd. Het tweede ontwerp werd, met enkele aanpassingen, uiteindelijk uitgevoerd. Tevens bepaalde de schoonheidscommissie dat er een geleidelijke overgang moest plaatsvinden tussen het warenhuis en de belendende bebouwing. Als gevolg hiervan werd de zuidelijke aanbouw aan de zijde van de Gierstraat niet hoger dan vier bouwlagen en sloot deze zo meer aan op de naast gelegen bebouwing.

Op de gevels bevinden zich enkele oorspronkelijke vlaggenmasthouders uit natuursteen en metaal. Waardering Het uit 1930-34 daterende pand van Vroom & Dreesmann is van algemeen belang door zijn architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden, als zijnde een nog deels gaaf bewaard warenhuis uit het Interbellum in een stijl die een mengeling is van Amsterdamse School, Art Déco en Nieuwe Zakelijkheid. Daarnaast is het pand van algemeen belang door zijn grootschaligheid; een dergelijk groot en hoog gebouw was in de bouwtijd uniek voor Haarlem. Ook is het pand van algemeen belang door zijn beeldbepalende ligging in het centrum van Haarlem, op de hoek Verwulft/Grote Houtstraat/Gierstraat.

Er zijn vragen gesteld over het afwijkende aantal m2 op het energiecertificaat (gebruiksfunctie winkel is 9.267 m2)  t.o.v. wat in het asset staat opgenomen (BVO = 15.286 m2). Door de energielabelaar AVEB is aangegeven dat het BVO of VVO niet overeenkomt met het gebruikoppervlak wat meegenomen dient te worden voor het energielabel en heeft hier een onderbouwing bij geleverd. Bij ENE-1 is dit met gebruiksplattegronden onderbouwd.