GKB staalwerk&machines

Score
88,3%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
29 augustus
2016
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Project

GKB Vastgoed BV realiseert in Barendrecht een nieuw kantoor en bedrijfshal ten behoeve van gebruiker GKB staalwerk&machines. Bij oplevering zullen naar verwachting 8 mensen in het kantoor en 15 mensen in de bedrijfshal werkzaam zijn. Het gebouw is berekend op groei van de werkzaamheden en personeelbestand.

Er is een lift voor een minder valide medewerker gerealiseerd, deze lift heeft een snelheid van <0.15m/s en is derhalve buiten de definitie van ENE8 en daarom buiten beschouwing gelaten. Toch heeft de lift een gecombineerd energielabel A en is de lift procesmatig beperkt voor gebruik door de rolstoelgebruiker, er is namelijk een pasje nodig om de lift te kunnen bedienen. 

Er zijn wel overheaddeuren maar geen laad/los platforms. De overheaddeuren zijn gelijkvloers met het maaiveld en vrachtwagens rijden in het geheel naar binnen waarna de deur weer dicht gaat. 

Energieneutraal

Het bedrijfspand is 100% energieneutraal. Het beschikt niet over een gasaansluiting en ook stroom wordt helemaal autonoom opgewekt. Het merendeel van de energie wordt geleverd door zonnepanelen. Die leveren genoeg stroom om het gebouw ’s winters ook te verwarmen. Daarnaast wordt aardwarmte gebruikt om de binnentemperatuur te reguleren.

Om energieneutraal te kunnen opereren, gaat het pand zuinig om met alle warmte die wordt gegenereerd. Warmte wordt, zoveel mogelijk, opgeslagen en hergebruikt. Daarvoor zijn speciale constructiematerialen gebruikt waaronder PCM, ook wel bekend als faseovergangsmateriaal, om warmte op te slaan.
Airconditioning heeft het gebouw niet nodig. ’s Zomers wordt de warmte buiten gehouden door een speciale, witte kunststof dakbedekking. Binnen in het gebouw is bovendien gebruik gemaakt van muurbedekkingen van mos en een grote plantenwand om het binnenklimaat aangenaam en gezond te maken.

Waterhuishouding

De waterhuishouding van een gebouw is een belangrijk aandachtspunt bij BREEAM-certificering. Het GKB-bedrijfspand slaat zoveel mogelijk regenwater op in bassins. Dat wordt vervolgens gebruikt als ‘grijs water’, water waar onder meer toiletten mee worden gespoeld. Daarmee wordt voorkomen dat kostbaar drinkwater wordt benut voor dergelijke taken. 

Om het verstorende effect van de bebouwing op de waterhuishouding te neutraliseren, is onder de parkeerplaats een regenwaterreservoir aangebracht. Het regenwater dat op het parkeerterrein valt, wordt daar opgevangen en vertraagd teruggegeven aan het oppervlaktewater. Zo voldoet het gebouw en haar omgeving ook aan de strengste BREEAM-eisen voor milieu-impact.

NL-Greenlabel

Het familiebedrijf GKB Groep, waarvan GKB Staalwerk & Machines deel uitmaakt, is ook actief in groenvoorziening en -onderhoud. De tuin rondom het bedrijfspand is daarom nadrukkelijk onderdeel van de duurzaamheidsambities die het nieuwe bedrijfspand in zich draagt. Ook die buitenruimte heeft een duurzaamheidscertificaat meegekregen, het NL-Greenlabel certificaat niveau A. “De ambitie is dat de tuin iets teruggeeft aan de natuur om zo de milieu-impact van het gebouw te neutraliseren”, legt Kraaijeveld uit. Dat gebeurt onder meer door de biodiversiteit te bevorderen. De tuin is zo ingericht dat onder meer insecten, maar ook vogels en vleermuizen er goed kunnen vertoeven.