Eurojust

Score
55,9%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Ontwerpfase
12 december
2014
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Het project omhelst de nieuwbouw Eurojust, het Europees justitieel samenwerkingsverband, te Den Haag. Eurojust bestaat uit 28 nationale leden, die door elk van de lidstaten overeenkomstig het eigen rechtstelsel zijn gedetacheerd. In dit gebouw werken zij samen aan het bestrijden van grens overschrijdende criminaliteit.