Projecten

Asset
PASS 25,14%
Beheer
Gebruik

Dilleberg, Damastberg (15253)

Het woningcomplex bevindt zich in Roosendaal. Dit asset is onderdeel van de portfoliocertificering van de woningcomplexen van Vesteda. Het betreft grondgebonden (eengezins)woningen. Hierbij behoren alle adressen welke zijn opgegeven. Totaal zijn dit 58 woningen. Er is 1 type woning. Het bouwjaar is 1988. Het asset is gelijk aan de perceelgrens, hierbuiten is sprake van openbaar gebied. Het complex beschikt wel over parkeerplaatsen. Er is geen duurzame energie opwekking.