DC Kaapstadweg III

Score
59,5%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
29 oktober
2018
Gecertificeerd op

In het havengebied van Amsterdam, recht tegenover de tevens door Borghese Logistics gerealiseerde distributiecentra van DSV en Rivièra Maison, is een nieuw distributiecentrum (bedrijfsruimte en kantoor) ontwikkeld. Het DC Kaapstadweg III beslaat ca. 20.000 m² bedrijfsruimte en 600 m² kantoor. Dit project “Kaapstadweg” ligt naast diverse barge-terminals, uitvalswegen A4, A5, A9 en A10, en in de nabijheid van de luchthaven Schiphol.

Samen met Borghese Logistics en Pleijsier Bouw is het pand gebouwd. Borghese is verhuurder en verantwoordelijk voor het ontwikkelen van dit nieuwe distributiecentrum, wat in juli 2017 is opgeleverd aan de gebruiker ITG Global Logistics BV.

Het nieuwe distributiecentrum is ca. 20.000 m² groot op een kavelgrootte van 33.000 m² en in erfpacht gegeven door het Havenbedrijf Amsterdam. Dit DC voldoet aan alle moderne eisen die aan dergelijke nieuwbouw gesteld worden. Het gebouw bestaat uit onder meer de volgende faciliteiten:

·       distributie centrum ca. 20.000. m² bvo

·       kantoorruimte ca. 350 m² bvo

·       ca 136 parkeerplaatsen voor de auto

·       voldoende parkeerplaatsen vrachtwagens

·       24 laad-/losplatforms

·       4 maaiveld deuren / toegangsdeuren

·       vrije hoogte 12,50 m

Voor de ontwikkeling van dit hoogwaardig distributiecentrum is een team samengesteld vanuit ITG Logistics, Borghese Logistics, Pleijsier Bouw Genemuiden en vele toeleveranciers. Het project is gestart op 6 februari 2017, de vergunning is verleend in november 2016 en het distributie centrum zal op 12 juli 2017 opgeleverd worden aan gebruiker ITG Global Logistics.

De nieuwbouw is onderdeel van een omvangrijke herziening van het supply chain netwerk van ITG Logistics. Met de nieuwe locatie wil men de efficiency optimaliseren om beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.