Projecten

Project
EXCELLENT 71,13%

DC Frankeneng

Het fundament van ProDelta Real Estate wordt gevormd door een familiebedrijf dat inmiddels ruim zeventig jaar bestaat. ProDelta koppelt gedegen financiële resultaten aan innovatieve en duurzame oplossingen. Aan toekomstbestendig gebruik van grond, aan materialen en aan natuurlijke hulpbronnen.

ProDelta Real Estate ontwikkelt vastgoedprojecten, voert het commercieel beheer over 95 hectare terrein, verricht de onderhoudswerkzaamheden ervan uit en adviseert de huurders over milieutechnische vraagstukken.

Op het bedrijventerrein aan de Frankeneng in Ede wordt een nieuw distributie centrum gerealiseerd met 50.000 m2 BVO opdeelbaar in 4 compartimenten. De uitvoering wordt onder de nieuwste BREEAM richtlijn, Excellent BRL 2020, gerealiseerd. Het distributiecentrum zal in gebruik worden genomen door drie verschillende huurders.