Breitner Center

51-BIU-2012
Registratienummer
Schema
In-Use
22 april
2013
Geregistreerd op

Torens

Naast de Rembrandt Tower, met een hoogte van 135 meter, verrijst in Amsterdam het 93 meter hoge Breitner Center. De torens hebben eenzelfde draagconstructie: een staalskelet met staalplaat-betonvloeren rond een betonnen kern. Een kantelstrook in de constructie voorkomt scheefstand van het Breitner Center.

De kantelstrook is vanaf de funderingsvloer in de constructie opgenomen. Deze 'flexibele' strook, van circa vijf meter breed, voorkomt het scheefzakken van het gebouw. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs verzorgde het constructief advies. Ir. A.G. van der Sluis: "Theoretisch zakt de hoogbouw ongeveer tien centimeter, terwijl de aangebouwde laagbouw drie centimeter omhoog komt. De kantelstrook vangt de zettingen ter voorkoming van de scheefstand op. In de vloeren van de laagbouw komt de dilatatie terug."

Veel aandacht is uitgegaan naar de rubberen aansluitingen tussen de bewegende delen. De druk van een waterkolom van vijftien meter is aanzienlijk, waardoor bij verkeerde detaillering grote kans op lekkages ontstaat.

Diepste

Met een diepte van vijftien meter was de bouwput van het Breitner Center in 1998 de diepste open bouwput van Amsterdam. Voor de fundering zijn tweehonderd Tubex-palen tot op een diepte van 33 meter onder NAP geboord. De bovenkant van de palen is de bovenkant van de twee meter dikke funderingsvloer: dertien meter min NAP.

Van der Sluis: "Om de zwelling van de bodem te voorkomen zijn eerst de palen in de grond geboord. Daarna is de bouwput gegraven. Vervolgens zijn de holle Tubex-palen gevuld met beton."

Hoewel de Rembrandt Tower pal naast het Breitner Center ligt, hebben de locaties een opmerkelijk verschillende sondeerstaat. Van der Sluis: "Het bodemprofiel verschilt ten gevolge van een 'oergeul' diep in de grond. De tweede zandlaag die op de sondeerstaat van het Breitner Center te zien is, ontbreekt bij de andere." Als gevolg daarvan is de Rembrandt Tower op de derde zandlaag gefundeerd en staat het Breitner Center op de tweede.

De werkzaamheden zijn in drie bouwstromen uitgevoerd. Op het moment dat de betonnen kern op de tweede verdieping was, is gestart met de klimbekisting. En op het moment dat de gevel al drie lagen telde, vonden nog steeds werkzaamheden in de vierlaagse betonnen parkeerkelder plaats.

De derde bouwstroom betreft het bijgebouw, ofwel het Podium, dat ruimte biedt aan het restaurant en presentatieruimten. Bij het ontwerp is gekozen voor een staalconstructie. Stalen kolommen en staalplaat-betonvloeren. Van der Sluis: "Bouwen met staal heeft diverse voordelen. Er is een hoge bouwsnelheid mogelijk. Zo heeft de staalplaat-betonvloer bij bepaalde overspanningen geen tijdelijke onderstempelingen nodig. Daarnaast kent staal kleine maattoleranties. Dat is gunstig voor de afbouw."

Nadelen

Nadelen zijn er ook. De verdiepingshoogte is maar liefst 3,6 meter bij een plafondhoogte van 2,7 meter. Dit is het gevolg van een dik pakket liggers en vloeren. Daarnaast moeten de slanke stalen profielen vanwege de brandwerendheid worden ingepakt.

Voor de constructie van het Podium is gebruik gemaakt van een staalskelet met kanaalplaatvloeren. Dit vanwege de beperkte constructiehoogte en de gewenste vrije overspanningen van 16,2 meter en uitkragingen van zeven meter.

De nieuwe toren, met 20.000 vierkante meter kantoorruimte verdeeld over 23 verdiepingen, is vanaf 1 juli het hoofdkantoor van Philips.