Bouter Cheese uitbreiding fase 2

485-NOP-2014
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
14 juni
2017
Geregistreerd op

Bouwbedrijf de Vries en Verburg realiseerde de uitbreiding van Lobster II Royal A-ware Bouter Cheese in Culemborg. In Culemborg werd in verschillende fasen het bestaande bedrijfspand van Royal A-Ware uitgebreid met een totaal vloeroppervlakte van ca 11.000 m2. In het voorjaar van 2015 is in opdracht van Royal A-Ware het pand van L’imperatrice Wijnkoperij gesloopt. Vanaf september 2015 is het terrein overgedragen aan Bouwbedrijf Dde Vries en Verburg en is begonnen met de realisatie van fase 1 een nieuw pand dat aansluit op het bestaande pand van Bouter Cheese.

In fase 1 werden complete nieuwe productieruimtes, verpakkingslijnen, distributielijnen en een volautomatische kaasrijping gerealiseerd. Fase 1 is in juli 2016 opgeleverd. Waarna een transitieperiode begon voor Royal A-Ware. Tijdens de transitieperiode van 5 weken werd de nieuwbouw fase 1 in gebruik genomen en werd in totaal 500.000 kg kaas omgereden vanuit de bestaande rijping naar de nieuwe rijping. Na de transitieperiode is door Bouwbedrijf De Vries en Verburg de bestaande rijping gesloopt en een aanvang gemaakt met fase 2 van het bouwproces. Tijdens fase 2 wordt de volautomatische rijping van fase 1 uitgebreid met nog eens 2000 m2. Dit alles terwijl de rijping uit fase 1 volop in gebruik is. Fase 2 zal naar verwachting in mei 2017 worden opgeleverd.

Als fase 2 is opgeleverd, zal worden aangevangen met de interne verbouwingen uit fase 3 en 4. Tijdens deze interne verbouwingen zullen in het bestaande pand ruimtes vernieuwd worden en nieuwe functies toebedeeld krijgen. De extra ruimte welke binnen het bestaande pand wordt gecreëerd door het in gebruik nemen van de nieuwbouw zal optimaal worden benut om de processen welke binnen het bestaande pand blijven zo efficient mogelijk te laten verlopen. In het najaar van 2017 zijn ook de interne verbouwingen afgerond en is A-Ware helemaal klaar voor de toekomst.

 

A-Ware_IMA_0525-bewerkt.jpg