B30

389-NOP-2011
Registratienummer
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
09 maart
2017
Geregistreerd op

De opgave voor het project PPS B30 is het realiseren van een kenniscentrum, geen doorsnee kantoor maar een ‘denktank’, in een Rijksmonument dat zal voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van functionaliteit, uitstraling, binnenklimaat en duurzaamheid. Het programma bestaat uit een flexibel kantoorconcept met 450 werkplekken en een publiek gebied, waar naast geconcentreerd werken kennisdelen wordt gestimuleerd. In dit Rijksmonument worden na de renovatie het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gehuisvest.