ANTES Reeweg Zuid

Asset
Score
40,2%
Asset
Schema
In-Use
03 december
2020
Certificaat geldig tot

Antes behandelt en begeleidt mensen met psychische problemen. Of het nu gaat om lichte psychische klachten of om verslaving en ernstige psychiatrische aandoeningen.

Antes heeft reeds een organisatiebreed energiebeheer geïmplementeerd door het opvolgen van energieverbruik en -kosten per locatie. De verbruiksgegevens worden in kaart gebracht en afgezet tegen het gemiddeld energieverbruik binnen Antes en externe benchmarkgegevens. De resultaten worden teruggekoppeld aan de locatieverantwoordelijke en gebruikt voor investeringsmaatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Nieuwe locaties worden milieubewust en energiezuinig ingericht.

De voor de hand liggende volgende stap is benchmarken op vlak van duurzaamheid. Antes heeft er voor gekozen om dit met het BREEAM-NL In-Use schema in kaart te brengen en het gebouw gelegen aan de Reeweg Zuid is hierin een eerste stap. Het betreft een locatie voor "Intensief Beschermd Wonen" te Dordrecht.