Ames - DCW Enschede

715-BIU-2016
Registratienummer
Schema
In-Use
21 juni
2018
Geregistreerd op

DCW is een sociale werkplaats of beschutte werkplaats biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen vaak niet terecht in een regulier bedrijf. De oorzaken zijn meestal gebeurtenissen in het persoonlijke leven, mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of te weinig scholing. Men spreekt daarbij van een ‘arbeidshandicap’. Wij noemen het liever ‘een vraag naar passend werk’. DCW is daar het antwoord op. Het gebouw bestaat uit 9421 m² industrie en 1214 m² kantoor. Het gebouw heeft een eigen parkeerplaats en groenvoorzieningen rondom het pand. De diensten die DCW biedt zijn Assemblage/montage, verpakken, confectie, en overige diensten.