33871 Centrumplan Rosmalen blok 4

1172-BIU-2016
Registratienummer
Schema
In-Use
28 november
2019
Geregistreerd op

Het asset bestaat uit vier winkelpanden, verschillend in grootte en allen in casco opgeleverd. De winkelpanden zijn voorzien van HF verlichting en allen hebben een eigen gemeenschappelijke ruimte waar een ontspanningsruimte in aanwezing is met voldoende zitplaatsen. Ieder pand kan de temperatuur aanpassen aan de hand van de thermostaat en de mechanische ventilatie op beheerders niveau. Ieder asset heeft haar eigen gas aansluiting en minimaal 1 gescheiden afvalstroom.