04 april 2018

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de in 2012 gelanceerde BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor gebieden. De richtlijn is nu ook geschikt gemaakt voor bestaande gebieden en krijgt tevens een andere naam: BREEAM-NL Gebied.

Voorafgaand aan de lancering in september leggen we de bètaversie graag voor aan de markt. We nodigen daarom experts en (toekomstige) gebruikers van de richtlijn uit, om tijdens de marktconsultatie de beoordelingsrichtlijn door te nemen en feedback te geven.

15 maart 2018

Woonlabel

In de verduurzaming van woningen kan een grote CO2 reductie behaald worden. Het Woonlabel geeft een brede inzicht in de kwaliteiten van de woning. Energie bepaalt voor een groot deel van de CO2 emissie van een woning. Maar er is meer. Materiaalgebruik en locatie hebben een steeds grotere impact. En we weten dat juist de synergie van energiemaatregelen gebruikers en investeerders aanspreekt. Comfort, gezondheid motiveren vaak eerder tot het treffen van maatregelen.

15 maart 2018

Stadswandeling

Rotterdam wordt wereldwijd geroemd om haar architectuur.  De moderne, opvallende gebouwen zijn een inspiratie voor vele deskundigen in de gebouwde omgeving. U heeft het misschien niet direct door als u door de binnenstad loopt, maar wist u dat in de nabijheid van de evenementenlocatie al zeker tien BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen staan? Tijdens deze stadswandeling wordt een selectie van BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen bezocht. 

15 maart 2018

NEXT Real Estate B.V. gaat in samenwerking met CFP Green Buildings en Dutch Green Building Council (DGBC) haar volledige vastgoedportefeuille in één keer BREEAM-NL In Use certificeren.  Een uniek en vooruitstrevend project binnen Nederland waarbij de doorlooptijd van het verduurzamen van de gehele vastgoedportefeuille verkort wordt.

14 maart 2018

Het aantal bestaande gebouwen dat een BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat behaalde is in 2017 sterk gestegen. Werden er in 2016 nog 91 BREEAM-NL In-Use certificaten uitgegeven, in 2017 steeg dat aantal naar 136. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde BREEAM-NL Jaaroverzicht 2017. Ook is een verbreding te zien in de verschillende soorten gebouwtypen die worden gecertificeerd. Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie steeg het afgelopen jaarde gemiddelde score van projecten.

13 maart 2018

Sinds 1 januari 2018 is de regelgeving over de berekening van de milieuprestatie van gebouwen (MPG-berekening) veranderd. Voor nieuwe woongebouwen en kantoren is er een wettelijke grenswaarde aan de milieu-impact van materialen gesteld. Daardoor groeit ook de behoefte aan goede software om die impact te berekenen  Doordat de huidige DGBC Materialentool niet meer voorziet in deze behoefte, stopt DGBC met het onderhoud aan de DGBC Materialentool. Vanaf nu bieden we One Click LCA aan. Dit is een internationale innovatieve tool voor het maken van milieuprestatieberekeningen.

12 maart 2018

BREEAM-NL Gebied; Pre-launch van versie 2018

De afgelopen jaren heeft DGBC gewerkt aan de update van de beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL Gebied uit 2012. Dit jaar zal de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn worden gelanceerd. De nieuwe versie is meer dan een update.

06 maart 2018

BREEAM-NL voor Newbies

Leer aan de hand van deze introductie de basics kennen van BREEAM-NL, hét duurzaamheid meetinstrument van gebouwen en gebieden. Door BREEAM-NL worden partijen uit allerlei facetten van de vastgoedmarkt gestimuleerd om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Koplopers in deze transitie zetten BREEAM-NL in voor het bewerkstelligen van hun hoge duurzaamheidambities, waarbij er naast het reduceren van de milieu-impact van de gebouwde omgeving, ook op financieel en op (marketing)technisch vlak rendement wordt behaald.

06 maart 2018

Workshop C: Circulariteit meetbaar maken: Introductie materialentool One Click LCA

Binnen BREEAM-NL wordt een grenswaarde gesteld aan de milieu-impact van de materialen. Hiervoor wordt dankbaar gebruik gemaakt van de wettelijk vereiste MPG (MilieuPrestatie Gebouwen). Sinds begin dit jaar heeft ook de overheid een grens gesteld aan de milieu impact van nieuwe kantoor en woongebouwen.

06 maart 2018

De tweede editie van het Nationaal BREEAM Congres staat volledig in het teken van circulariteit. Op 20 maart in de Rotterdamse Schouwburg spreken onder andere fotograaf Ruben Terlou, hoogleraar Building Sunstainability Elphi Nelissen en Metabolic CEO Eva Gladek over dit actuele thema. Centrale vraag is: hoe maken we circulariteit meetbaar?

 

Pagina's