Nieuws

Stedelijk Museum Amsterdam ontvangt BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft als tweede museum van Nederland, het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use behaald. Op 31 oktober is het certificaat met een score Very Good voor het gebouw, het beheer én het gebruik uitgereikt. Naast het Stedelijk Museum in onze hoofdstad zijn nog vele andere Nederlandse musea bezig met BREEAM certificering. Dutch Green Building Council is trots op deze duurzame ambities binnen de culturele sector.

De ambitie

Het Stedelijk wil zoveel mogelijk een groene ondernemer zijn en zoekt steeds naar nieuwe en duurzame manieren om plannen te realiseren. Deze ambitie gaf aanleiding om een verduurzamingstraject in te gaan met als doelstelling het behalen van een BREEAM-NL In-Use certificaat. De BREEAM Experts Marten de Bruin en Ragna Clocquet van Dutch Green Building Council participant Royal HaskoningDHV, hebben het gehele traject van verduurzamen en certificeren begeleid.

Quickscan

In 2015 is gestart met een quickscan, niet alleen voor het Stedelijk Museum Amsterdam maar ook voor andere musea in Nederland. Het initiatief ontstond vanuit de wens van gemeente Amsterdam om de gehele stad duurzamer te maken. Daarbij is de gemeente ambitieus van start gegaan: het verduurzamen van icoonprojecten, de Amsterdamse musea.

Het verduurzamingstraject heeft geleid tot meerdere verbeteringen en resulteerde in inzicht in de verschillende categorieën van BREEAM. Als onderdeel van het verbetertraject is een energielabel opgesteld en zijn maatregelen bepaald om het energiegebruik te reduceren. Het Stedelijk Museum heeft een energielabel A, onder andere dankzij de warmte-koude opslag in de bodem. Binnenkort wordt een CO2-klimaatsturing aangebracht die zich aanpast op het aantal bezoekers. Hiermee kan een forse energie reductie worden behaald. Ook is een milieubeleidsplan opgesteld, waarin doelen en streefcijfers zijn opgenomen. Onder de medewerkers wordt gewerkt aan bewustwording middels bewustzijn-stickers, een duurzaamheids¬challenge en het inrichten van zogeheten ‘afvalstraten’ voor het scheiden van afval.

De toekomst

Ook in de toekomst blijft het Stedelijk naar nieuwe mogelijkheden kijken om nog duurzamer te worden. Christian Taal (Manager Facilities & Veiligheid): ‘Naast bekende ideeën als het plaatsen van zonnepanelen en aanbrengen van LED-verlichting in de tentoonstellingszalen, bekijken we ook de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame en recyclebare tentoonstellingsmaterialen, het terugdringen en hergebruiken van folders, het aanbieden van duurzame en lokale gerechten bij de horeca en het reduceren van het waterverbruik in de toiletgroepen.’

Gerelateerd nieuws

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

27 januari 2023
De circulaire economie krijgt steeds meer vorm en dat heeft consequenties voor de bouwsector. In het tijdschrift Mooie Pleinen is aandacht...
Hive van Unilever in Wageningen

Gebouw Hive van Unilever krijgt BREEAM-NL score Outstanding

24 januari 2023
Het Unilever Foods Innovation Centre Hive op Wageningen Campus heeft een BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie oplevercertificaat ontvangen met...

Recordaantal BREEAM-NL certificaten in 2022

16 januari 2023
Een jaar eerder verdubbelde het aantal certificaten al, maar 2022 spant de kroon met 1.197 BREEAM-NL certificeringen. Dat is een toename...