Nieuws

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

Met BREEAM-NL credits behaal je niet alleen een certificaat voor een duurzaam gebouw, maar draag je ook bij aan een deel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het duurzaamheidskeurmerk biedt kansen voor de bouw- en vastgoedsector om verschillende maatschappelijke opgaven te verbinden.

De SDG’s gaan over meer dan duurzame gebouwen. Ook duurzaam gebruik ervan en een toekomstbestendige leefomgeving horen tot de doelen. Daarbij is er oog voor thema’s als gezondheid, veiligheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Die integrale benadering sluit aan bij de BREEAM-NL methode. BREEAM-NL stelt eisen die een negatieve invloed op mens en milieu voorkomen en de richtlijnen bevatten maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving.

SDG’s in BREEAM-NL

Twaalf van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen komen ook terug in BREEAM-NL. Het volgen van de BREEAM-NL methode draagt vooral bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 Schoon water en sanitair, SDG 8 Eerlijk werk en economische groei, SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 15 Leven op land.

Alle BREEAM-NL richtlijnen bevatten bijvoorbeeld criteria om uitputting van hulpbronnen en vervuiling van lucht, bodem en oppervlaktewater te voorkomen. Verantwoorde en duurzame inkoop is onderdeel van de beoordelingscriteria, net als hergebruik en recycling van materialen. De ecologiecredits waarborgen het behoud van ecosystemen en bevorderen biodiversiteit rondom het perceel waarvoor het keurmerk gaat gelden. Per BREEAM-NL keurmerk zijn er ook specifieke credits te onderscheiden die bijdragen aan SDG’s. Binnen BREEAM-NL Duurzame huisvesting en organisaties zijn bijvoorbeeld punten te halen met het voorkomen van voedselverspilling.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De bouw- en vastgoedsector heeft vooral een grote invloed op de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). Dit doel heeft ook een sterke relatie met BREEAM-NL. Zo krijgt het toegankelijk en inclusief maken van openbare ruimtes in alle richtlijnen een waardering. Het keurmerk vraagt bijvoorbeeld om het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. Daarnaast stelt BREEAM-NL eisen om vervuiling en afval te voorkomen tijdens de hele levenscyclus van een gebouw.

DGBC is naast beheerder van het BREEAM-NL keurmerk ook alliantiecoördinator van SDG 11. Dit betekent dat DGBC het aanspreekpunt is voor iedereen die wil bijdragen aan dit Duurzame Ontwikkelingsdoel. Vanuit deze rol brengt DGBC knelpunten en kansen in kaart om SDG 11 te halen en zoekt naar mogelijkheden om daar ook andere doelen en allianties bij te betrekken. 

Bekijk alle BREEAM-NL criteria die bijdragen aan de SDG’s

Gerelateerd nieuws

BREEAM-NL Magazine 2022

Laat je inspireren door het nieuwe BREEAM-NL Magazine

17 november 2022
Het nieuwe keurmerk voor nieuwbouwwoningen komt eraan en in het digitale BREEAM-NL Magazine bieden we vast een voorproefje en een artikel...

Duurzaamheid en luxe komen samen in nieuw Valk Exclusief Hotel

14 november 2022
Direct langs de A2 bij Best is de afgelopen tweeëneenhalf jaar gewerkt aan de realisatie van een nieuw luxe én zeer duurzaam hotel: Valk...

Subsidies voor duurzamere gebouwen

12 september 2022
Een gebouw energiezuinig en duurzaam maken is voor veel gebouweigenaren alleen mogelijk met een subsidie. Zo zijn veel zonnedaken te danken...