Nieuws

BREEAM-NL draagt bij aan behalen Sustainable Development Goals

Met BREEAM-NL credits behaal je niet alleen een certificaat voor een duurzaam gebouw, maar draag je ook bij aan een deel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het duurzaamheidskeurmerk biedt kansen voor de bouw- en vastgoedsector om verschillende maatschappelijke opgaven te verbinden.

De SDG’s gaan over meer dan duurzame gebouwen. Ook duurzaam gebruik ervan en een toekomstbestendige leefomgeving horen tot de doelen. Daarbij is er oog voor thema’s als gezondheid, veiligheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Die integrale benadering sluit aan bij de BREEAM-NL methode. BREEAM-NL stelt eisen die een negatieve invloed op mens en milieu voorkomen en de richtlijnen bevatten maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendige leefomgeving.

SDG’s in BREEAM-NL

Twaalf van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen komen ook terug in BREEAM-NL. Het volgen van de BREEAM-NL methode draagt vooral bij aan SDG 3 Goede gezondheid en welzijn, SDG 6 Schoon water en sanitair, SDG 8 Eerlijk werk en economische groei, SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 15 Leven op land.

Alle BREEAM-NL richtlijnen bevatten bijvoorbeeld criteria om uitputting van hulpbronnen en vervuiling van lucht, bodem en oppervlaktewater te voorkomen. Verantwoorde en duurzame inkoop is onderdeel van de beoordelingscriteria, net als hergebruik en recycling van materialen. De ecologiecredits waarborgen het behoud van ecosystemen en bevorderen biodiversiteit rondom het perceel waarvoor het keurmerk gaat gelden. Per BREEAM-NL keurmerk zijn er ook specifieke credits te onderscheiden die bijdragen aan SDG’s. Binnen BREEAM-NL Duurzame huisvesting en organisaties zijn bijvoorbeeld punten te halen met het voorkomen van voedselverspilling.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De bouw- en vastgoedsector heeft vooral een grote invloed op de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11). Dit doel heeft ook een sterke relatie met BREEAM-NL. Zo krijgt het toegankelijk en inclusief maken van openbare ruimtes in alle richtlijnen een waardering. Het keurmerk vraagt bijvoorbeeld om het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s. Daarnaast stelt BREEAM-NL eisen om vervuiling en afval te voorkomen tijdens de hele levenscyclus van een gebouw.

DGBC is naast beheerder van het BREEAM-NL keurmerk ook alliantiecoördinator van SDG 11. Dit betekent dat DGBC het aanspreekpunt is voor iedereen die wil bijdragen aan dit Duurzame Ontwikkelingsdoel. Vanuit deze rol brengt DGBC knelpunten en kansen in kaart om SDG 11 te halen en zoekt naar mogelijkheden om daar ook andere doelen en allianties bij te betrekken. 

Bekijk alle BREEAM-NL criteria die bijdragen aan de SDG’s

Gerelateerd nieuws

BREEAM-NL Assessor Paul Zonneveld neemt afscheid na ruim 200 certificeringen: ‘Samenwerken met gedreven mensen en veel leren over duurzaamheid is het leukst’

21 maart 2023
Van een woonboerderij waar mensen zelf de spijkers uit de muur haalden, tot een kantoorgebouw met een BREEAM-NL score van 99,94 procent,...

Vesteda voorziet bijna 27.500 woningen van duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL

17 maart 2023
Op basis van de nieuwe BREEAM-NL In-Use woningen richtlijn liet Vesteda vrijwel de volledige woningportefeuille van 27.500 woningen in...
Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

27 januari 2023
De circulaire economie krijgt steeds meer vorm en dat heeft consequenties voor de bouwsector. In het tijdschrift Mooie Pleinen is aandacht...