Samenwerking met meerwaarde

31 maart 2020

Gebouwen voorzien van duurzame voorzieningen om te koelen, verwarmen en ventileren. Het vormt al jaren de rode draad in de werkzaamheden van de medewerkers van Alklima/Mitsubishi Electric. Vanwege die duurzame rode draad is het bedrijf BREEAM-supporter van het eerste uur. Maar waarom eigenlijk?

Rudy Grevers (manager woningbouw) legt uit dat de organisatie BREEAM-kennis in huis heeft die helpt bij de gesprekken met hun uiteenlopende klantenkring. “We hebben enerzijds te maken met kopende installateurs, maar adviseren anderzijds ook de technische adviesbureaus. Doordat we over veel ervaring met BREEAM beschikken, spreken wij dezelfde taal als assessoren en experts. Dat levert mooie volwassen gesprekken op over bijvoorbeeld de interpretaties.”

Ontzorging

Anderzijds draagt BREEAM bij aan het ontzorgen van hun klantenkring. Grevers: “Tot drie jaar geleden speelde BREEAM een prominente rol in mijn dagelijkse routine. Als BREEAM Expert liet ik zien hoe onze systemen konden bijdragen aan de bewijslast en een mooie BREEAM-score. Daar gaan wij echt heel ver in. Het is geen verkooppraatje, maar een totale ontzorging die we bieden. En dat draagt weer bij aan onze merkbeleving.”

CO2-warmtepompen

Drie jaar geleden nam Grevers een nieuwe rol aan als manager woningbouw, juist omdat daar een flinke verduurzamingsopgave ligt. “Ja, het is een flinke klus. Maar, nieuwbouwhuizen kunnen volledig worden verwarmd met een warmtepompsysteem. Daar hebben wij de ideale oplossingen voor in huis. Ook een groot gedeelte van de bestaande woningbouw kan met goede isolatie en de huidige warmtepomptechniek de knop omzetten en van het gas af. Die boerderij uit de jaren 30, dat is een ander verhaal...” Grevers legt uit dat het belangrijk is om te experimenteren om de klimaatafspraken van 2050 te kunnen halen. “Dat is wat we bij Mitsubishi Electric ook doen. We hebben diverse pilots met CO2-warmtepompen en halen waardevolle data uit die projecten waar we op door kunnen ontwikkelen. We zijn echte doeners, we stropen de mouwen op en gaan voor resultaat.”

Meer eenduidigheid wenselijk 

Die doenersmentaliteit ontbreekt nog weleens in Nederland merkt Grevers, maar is volgens hem ook logisch te verklaren. “Verandering is een essentieel onderdeel in een transitie. Maar de gevestigde orde heeft geen belang bij verandering, want dat ondermijnt vaak hun huidige verdienmodel. Daarnaast is er nog vaak te weinig eenduidigheid, die uiteindelijk kan leiden tot actie. BREEAM kan daarin nog wel een rol spelen volgens Grevers. Dat BREEAM weleens als een administratieve gezien wordt, ziet hij niet per se als iets negatiefs. “Als je duurzaamheid wilt borgen moet je dat vastleggen. Een BREEAM Light zou wel helpen om op grote schaal te verduurzamen. Zeker bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zie ik daar mogelijkheden voor. Als je een woningeigenaar met BREEAM eenvoudig kunt laten zien dat een duurzame woning aantoonbaar meer waard is, krijg je ook hen in beweging.”

Rudy Grevers (manager woningbouw)