Trainingen

BREEAM-NL Harmonisatiebijeenkomst alle schema's

Om de status als Assessor te behouden moeten Assessoren jaarlijks ten minste één harmonisatiebijeenkomst bijwonen. Voor elk BREEAM-NL schema worden een aantal interessante BREEAM-NL projecten uitgezocht waarbij een Assessor en/of Expert in samenwerking met de opdrachtgever de uitdagingen van het doorlopen certificeringstraject bespreken en ter plaatse bekijken. Dit jaar worden alle BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen voorzien van een update. Tijdens de harmonisatiebijeenkomst worden jullie als Assessor meegenomen in de meest recente ontwikkelingen van deze updates. 

Wat kan je verwachten

We beginnen dit jaar met een gedeeltelijk gecombineerde Harmonisatiebijeenkomst van alle schema’s op donderdag 28 maart. Deze zal in de ochtend plaatsvinden voorafgaand aan het Nationaal BREEAM Congres bij het Beatrix Theater in Utrecht. Wil je ook naar het Nationaal BREEAM Congres dan kun je je hiervoor apart inschrijven via deze link.

De harmonisatiebijeenkomst start met een algemene update vanuit DGBC voor alle schema’s, waarbij de nodige aandacht is voor de ontwikkeling van de beoordelingsrichtlijnen. Daarna zal de groep worden opgesplitst naar schema. Voor het schema Nieuwbouw en Renovatie en het schema In-Use wordt onder leiding van een ervaren Assessor specifieke casuïstiek behandeld van een naastgelegen BREEAM-NL gecertificeerd project inclusief bezoek aan de project locatie. Assessoren van het schema Gebied sluiten aan bij overleg Adviesgoep Gebied. Met een gezamenlijke lunch voor alle Assessoren sluiten we de bijeenkomst af in het Beatrix Theater.

Wanneer je Assessor bent voor meerdere schema’s, hoef je maar één bijeenkomst van een schema naar keuze bij te wonen. Op verzoek kan een extra bijeenkomst worden bijgewoond. Echter zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Assessoren die nog niet aan de harmonisatieverplichting hebben voldaan, krijgen voorrang bij inschrijving.

Er is nu één gedeeltelijk gecombineerde harmonisatiebijeenkomst op locatie gepland in Utrecht. Later in het jaar zijn er afzonderlijke harmonisatiebijeenkomsten per schema. Zodra deze locatie en data bekend zijn word je hierover geïnformeerd.

Deze training liever incompany volgen?

BREEAM-NL Incompany

Bekijk de mogelijkheden