Support

BREEAM-NL Update januari 2019

BREEAM al 10 jaar in Nederland dankzij jullie! 

BREEAM-NL bestaat in 2019 tien jaar! Sinds de lancering van BREEAM-NL in 2009 is het hard gegaan. In 2018 is zelfs een recordaantal gebouwen met BREEAM-NL gecertificeerd. Naast het bereiken van de 10.000.000e BREEAM-NL vierkante meter zijn er bijna 400 gebouwen gecertificeerd. We willen alle experts, assessor en andere betrokkenen bedanken die het afgelopen jaar hard hebben meegeholpen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving met BREEAM-NL. In 2019 werken we graag samen om de waarde en impact van BREEAM-NL te bevorderen!

Het BREEAM Congres 2019

Op 16 april 2019 vindt het derde Nationaal BREEAM Congres plaats, in het Atlas gebouw van de TU Eindhoven. Het thema van de dag: circulair, gezond, klimaatadaptief en Paris Proof, NU!

BREEAM Awards

Zeven Nederlandse nieuwbouwprojecten zijn genomineerd voor de internationale BREEAM Awards. De prijzen voor duurzame gebouwen worden op 4 maart tijdens het BREEAM Awards gala in London uitgereikt. Vooral de categorie Commercial Project – Design springt in het oog. Vijf van de zes genomineerden komen uit Nederland. Naast de gebouwen zijn er ook twee Nederlanders genomineerd voor de award voor duurzaam leiderschap.

BREEAM-NL ook in 2019 gewaardeerd in de milieulijst

Jaarlijks publiceert de overheid de milieulijst. In deze lijst staan voor diverse activiteiten waarop de MIA regeling van toepassing kan zijn aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Aan de hand van de MIA regeling kun je profiteren van fiscale investeringsaftrek voor BREEAM-NL gecertificeerde projecten. 
 
De afgelopen jaren was het ook al mogelijk om gebruik te maken van de MIA regeling voor een duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw indien deze zijn gecertificeerd conform BREEAM-NL (code D 6115 en E 6116). Ook in 2019 kan weer van deze faciliteit gebruik worden gemaakt. Hierop geldt wel de uitzondering dat de MIA regeling niet van toepassing is op onverwarmde industriële gebouwen. Ook is het maximale bedrag dat een project kan aanmelden voor deze regeling gelimiteerd. De overige voorwaarden van deze regelingen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Wist je dat BREEAM-NL Gebied gebruikt kan worden voor de MIA regeling code F 5100?

Nieuw in de categorie bebouwde omgeving zijn twee codes waarmee een circulair utiliteitsgebouw met de MIA kan worden gewaardeerd. Het zijn de codes D 6101 (onverwarmde industrie) en G 6100 (overige utiliteit). 
Voor deze codes worden een aantal eisen gesteld, waaronder een MPG berekening op basis van NMD 3.0. De validatie van deze MPG berekening moet hebben plaatsgevonden via een door BZK erkend instrument. BREEAM-NL certificering is een van de erkende instrumenten hiervoor. Helaas is het is op dit moment nog niet mogelijk om hieraan te voldoen. Vanaf 1 juli 2019 wordt de NMD 3.0 beschikbaar en kunnen geschikte berekeningen worden opgesteld. 

Voor meer informatie over de MIA-regeling, klik hier.

DGBC ontwikkelt dé onafhankelijke tool voor een duurzaam interieur: INSIDE/INSIDE

De aandacht voor duurzaamheid groeit. Naast een duurzaam gebouw vragen steeds meer klanten ook om een duurzaam interieur. Vanwege de impact die het heeft op de gezondheid en tevredenheid van werknemers, maar ook vanwege de milieubelasting door de veelal korte vervangtijd. Interieurarchitecten en ontwerpers kunnen hierin een cruciale rol in spelen. Zij zijn immers degenen die duurzaam bouwen tastbaar maken voor de gebruiker en bewoner van een gebouw. Maar hoe weet je nou hoe milieuvriendelijk een interieur is? Er zijn voor het interieur nog weinig regels en wetten. Het verzamelen van data over materialen is daarnaast een tijdrovende bezigheid. Daarom introduceren DGBC, NIBE en Ex Interiors INSIDE/INSIDE.

Klik hier voor mee informatie of kijk op www.insideinside.nl

Ruim 100 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaten in 2018

In 2018 zijn 102 certificaten behaald voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. In verhouding met 2017 is dit een toename van meer dan 10%! Een vergelijkbare toename is zichtbaar in het aantal nieuwe registraties. Wij verwachten dat ook 2019 een succesvol BREEAM-NL jaar zal worden.

Gepubliceerde interpretaties

Het nieuwe interpretatiedocument is gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credits HEA 8, ENE 6, ENE 7, ENE 26,  MAT 5, WST 2 en WAT 1.  

Toepassing BREEAM-NL In-Use verdriedubbeld

Bijna 300 gebouwen zijn met In-Use gecertificeerd in 2018. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Het aantal geldige certificaten is zelfs verdriedubbeld in de afgelopen twee jaar.
Tijdens de laatste twee maanden van 2018 zijn in totaal 149 certificaten uitgereikt. 119 certificaten waren voor gebouwen van de vastgoedportefeuilles van Altera, Bouwinvest, CBRE Global Investers en Redevco. Ondanks de drukte heeft onze QA alle controles op tijd uitgevoerd.
Grote vastgoedfondsen hebben het afgelopen jaar de portfolio-aanpak omarmt. In totaal zijn bijna 200 gebouwen op deze wijze met BREEAM-NL In-Use gecertificeerd. Het aantal los gecertificeerde gebouwen is het afgelopen jaar stabiel gebleven.

Het is een prestatie om met zijn allen trots op te zijn. Voor 2019 is de uitdaging om nieuwe organisaties te betrekken en de duurzaamheidsprestaties van alle gecertificeerde gebouwen te bevorderen. Wij kijken er naar uit om hier samen met jullie aan te werken. 

Aanvullende hulp bij Asset Energy Calculator
Voor gebouwen met een industriefunctie wordt voor de berekening van de energieprestatie (ENE01) gebruik gemaakt van de AssetEnergy Calculator. Op deze Hulp bij Credits pagina wordt aanvullende informatie gegeven ter ondersteuning voor de invoer van de Asset Energy Calculator.  

Klik hier voor meer informatie over de BREEAM-NL In-Use portfolio aanpak.

Vraag naar BREEAM-NL Gebied Experts groeit

Gebiedsontwikkelingen duurzaam benaderen en beheren wordt steeds belangrijker. Vanuit de markt groeit de vraag naar een duurzaam meetsysteem met een scope groter dan één of enkele gebouwen. BREEAM-NL Gebied biedt hierbij uitkomst.
Tijdens de training BREEAM-NL Gebied behandelen we onder andere hoe de rol van een expert een bijdrage levert aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

Ben je al BREEAM-NL expert Nieuwbouw of In-Use en/of ken je collega's die zich hier verder in willen verdiepen? Meld je dan aan voor BREEAM-NL Gebied training op 14 februari.

Adviesgroep Gebied zoekt nieuwe leden

Gelijktijdig met de lancering van de nieuwe versie van de BRL Gebied 2018 is de zittingstermijn van diverse adviesgroepleden verlopen. DGBC zoekt naar leden die het stokje willen overnemen en hun kennis en ervaring willen inzetten voor het beheer en het door ontwikkelen van het schema.

Ken je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Kijk dan op onze website voor meer info.

BREEAM-NL Expert Trainingen 2019

Geef je Expertstatus een boost door je kennis en kunde uit te breiden met het schema Nieuwbouw en Renovatie, In-Use en/of de nieuwe versie van BREEAM-NL Gebied.

Word een autoriteit binnen je vakgebied!

De markt vraagt continu om vernieuwing en verandering. Het betekent dat de inzetbaarheid van medewerkers op duurzame wijze moet verbeteren. Verbreed je inzetbaarheid, versterk je exportstatus en schrijf je in! Dan voldoe je hiermee aan je educatieverplichting en hoef je dit jaar geen Studiebijeenkomst bij te wonen.

BREEAM-NL In-Use training van 12 februari 2019
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie training van 13 februari 2019
BREEAM-NL Gebied training van 14 februari 2019

DGBC Woonmerk auditor

Het DGBC Woonmerk biedt een objectieve meetlat voor het energieverbruik, materiaalgebruik, gezondheid, flexibiliteit en comfort. Andere thema’s die voor de woonconsument van belang zijn, zoals veiligheid, bereikbaarheid en de woonomgeving zijn mede onderdeel van het Woonmerk.

Door het invullen van de online tool kan snel inzage worden verkregen in de duurzaamheid van de woning en de omgeving. Door het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende erkende keurmerken, het toevoegen van slimme selectiemogelijkheden en gebruik van open databronnen, wordt de tool laagdrempelig en compleet. Het opgebouwde woningdossier kan dienen als sturingsmiddel of managementsysteem voor alle betrokkenen. De resultaten stimuleren tot verdere verduurzaming van de woningen.

Geïnteresseerd in de training tot DGBC Woonmerk auditor? De training vindt plaats op 23 januari 2019

BREEAM-NL Assessor of Expert blijven?

Wil je erkend BREEAM-NL Expert of Assessor blijven dan moet je dit jaar een BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomst bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis en ervaring uitgewisseld, specifieke casussen besproken, interpretaties en procedures, alles gericht op een zo professioneel en éénduidig mogelijke invulling van jouw rol als Expert of Assessor. Ook word je op de hoogte gebracht van relevante BREEAM-NL updates van jouw schema, en over brede ontwikkelingen binnen de familie van BREEAM-NL keurmerken.
 
Deze bijeenkomst hebben wij speciaal gepland op de eerste dag van de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland waar de Dutch Green Building Council standhouder is. Combineer deze twee evenementen en schrijf je snel in voor de BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomst van dinsdag 4 juni 2019 in Amsterdam (op loopafstand van de Provada), want vol = vol.