Nieuws

PwC behaalt Outstanding score voor het onderdeel gebruik

Sinds juli 2021 is PwC veertien BREEAM-NL Outstanding certificaten rijker. PwC is al jaren actief bezig met verduurzaming van haar organisatie en gebouwen. Deze inspanningen worden nu beloond met een “Outstanding” waardering voor het onderdeel Gebruik. In 2017 was PwC het eerste bedrijf dat een portfolio certificering aanging. In totaal werden veertien locaties gecertificeerd waarvan drie voor onderdeel Beheer. De huidige certificering betreft wederom een portfolio aanpak, maar resulteert in een significant hogere score, van meer dan 90%.

Uitdagingen

PwC had een referentiekader van de eerste certificering waarbij tussentijds ook nog vier panden in het portfolio waren opgenomen. Het was de uitdaging om het duurzaamheidsniveau vast te houden en daar bovenop verbeterpunten door te voeren. Afval was al grondig aangepakt, net als catering en schoonmaak. Circulariteit en verspilling tegengaan werden de nieuwe pijlers om het duurzaamheids-niveau nog verder te verbeteren. Ook minder gangbare onderwerpen zoals ecologie en water zijn aangepakt en duidelijk verbeterd. Verder zijn er meer maatregelen getroffen voor energiebesparing en transport.

Beweging

Opmerkelijk is dat PwC haar CO2-footprint beprijst. Uitstoot wordt op deze manier gecompenseerd waarvoor duurzame maatregelen worden genomen. Elk onderdeel of afdeling is een schakel in het totale beleid en draagt bij aan de doelstelling om in 2030 circulair te zijn. PwC neemt ook haar stakeholders, zoals gebouweigenaren, partners en klanten, mee in het duurzame ondernemerschap waardoor er een beweging ontstaat. Rudy van der Helm Manager DGBC: “PwC laat hiermee zien dat door het gebruik van BREEAM-NL In-Use grote duurzame stappen gemaakt kunnen worden. Ze zijn hiermee een zeer inspirerend voorbeeld voor andere organisaties.”​​​​​​​

Waardevol

Vanuit PwC is Rob Klinkert verantwoordelijk geweest voor deze portfoliocertificering. “Wij zijn enorm trots op onze BREEAM-certificering en de tot nu toe bereikte resultaten. Hoewel wij sinds het afgelopen jaar voornamelijk thuis werken, zijn wij iedere dag bezig om onze organisatie en kantoren verder te verduurzamen. Met onze verduurzaming willen wij niet alleen onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook laten zien aan andere organisaties wat er allemaal al kan. Door bijvoorbeeld biodiversiteit rond kantoorgebouwen te stimuleren, zonnepanelen aan te leggen en energie op te slaan. Ook bij PwC hebben we nog heel wat ambities op dit vlak.”                        


Met de inzet van onze projectleider Esther de Jong en begeleiding van expert Marian Kos van Unica Energy Solutions en de toetsing van Assessor Jan Roersen van W4Y is er een uitmuntende score behaald voor de 14 panden van PwC.

Gerelateerd nieuws

BREEAM letters op Nationaal BREEAM Congres in Beatrix Theater

Is het nou BREAM, BREAAM of BREEAM?

13 mei 2024
Als je wilt aantonen hoe duurzaam een gebouw is, kun je daar in Nederland verschillende instrumenten en keurmerken voor gebruiken. Daarbij...
BREEAM-NL modulaire updates

Stap voor stap verduurzamen met kleinere updates van BREEAM-NL

8 mei 2024
Waar energie en gezondheid de belangrijkste onderwerpen waren in de beginjaren van BREEAM-NL, spelen circulariteit, klimaatadaptatie en...

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

12 maart 2024
BREEAM-NL gaat ‘back to the future’. Tijdens het Nationaal BREEAM Congres op 28 maart in het Beatrix Theater én in een gloednieuwe...