Nieuws

DGBC wil markt stimuleren tot uitbreiding van inzicht in milieuprestatie van bouwproducten en installaties

Om verduurzaming te versnellen is inzicht in de werkelijke milieu-impact van gebouwen noodzakelijk. Door het gebruik van generieke data in de berekening van de MPG is dit inzicht niet compleet. DGBC wil de markt stimuleren om meer inzicht te geven in de milieu-impact en circulariteit van hun producten. Het gaat dan niet alleen om bouwmaterialen, maar ook de fysieke eigenschappen van installaties zijn nog een witte vlek. Het inzicht kan ruimte bieden aan innovatie en ontwikkeling van bouwmaterialen en binnen de circulaire installatiebranche.

Productspecifieke data nodig

In de eerder gepubliceerde Whitepaper is inzichtelijk gemaakt hoe je met BREEAM-NL Nieuwbouw concreet aan de slag kan gaan met circulair bouwen en dit meetbaar maakt. Een belangrijk fundament voor het meetbaar maken van circulariteit is de MPG, zo ook in BREEAM-NL (onder de credit MAT 01 - Milieubelasting van bouwmaterialen).

We constateren echter dat er nog veel generieke data wordt gebruikt om de MPG te bepalen. Productspecifieke informatie van bouwproducten ontbreekt nog vaak (zogenaamde categorie 1 productkaarten). In de BREEAM-NL richtlijn (2020) vragen we het gebruik van productspecifieke data bij het bepalen van de MPG.

Materiaalgebonden milieu-impact van gebouwinstallaties meenemen

Een tweede constatering is dat in de MPG de technische installaties een groot aandeel heeft in de milieubelasting. De stappen die in BENG worden genomen om de operationele emissies te reduceren, Hebben vaak een grotere materiaalgebonden milieu-impact tot gevolg bij nieuwbouwprojecten. Er is echter nog zeer weinig inzicht in deze milieubelasting en meer bekendheid hierover is cruciaal.

Stimulans voor verduurzaming

Stichting NMD heeft deze punten ook in het vizier. Hopelijk helpt dit samen met de stimulans vanuit BREEAM-NL om de verduurzaming van de branche te versnellen. Door het gebruik van MAT01 als installateur of adviseur weet je wat de milieu-impact van installaties is. Daarnaast roepen we producenten van installatiematerialen en producten op om te investeren in EPD’s voor hun producten. Zo ontstaat er reëel inzicht in de impact en wordt tastbaar waar de verbetermogelijkheden liggen.

Gerelateerd nieuws

BREEAM-NL certificaten in 2021 verdubbeld

16 mei 2022
Het aantal behaalde BREEAM-NL certificaten is vorig jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met 2020. Dat betekent dat in het tweede...

Welke invloed hebben we op Aarde en hoe gebruiken we die?

26 april 2022
Hoe kunnen we met zijn allen werken aan onze toekomst? Het idee achter het Nationaal BREEAM Congres 2022 is je laten inspireren door...

Opnieuw Nederlands succes bij internationale BREEAM Awards

23 maart 2022
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: Nederlandse prijswinnaars tijdens de internationale BREEAM Awards. De winnaars werden dit jaar...