Nieuws

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

BREEAM-NL, het duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen en gebieden, maakt een volgende stap. Vanaf 25 november is het onderdeel ‘Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering’ geïntroduceerd. Met dit nieuwe deel wordt BREEAM-NL geschikt als meetlat voor een organisatiebreed duurzaamheidsbeleid. “Dit nieuwe keurmerk daagt organisaties uit hun huisvesting én bedrijfsvoering integraal te verduurzamen”, aldus Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC), beheerder van het keurmerk.

Impact verkleinen

Dit nieuwe keurmerk stelt organisaties in staat om haar impact op het milieu te verkleinen. “Gebouwgebruikers kunnen hier het verschil maken, door bijvoorbeeld de transportbewegingen, het energiegebruik en het inkoopbeleid van de organisatie onder de loep te nemen.” Aldus Peter Gabriëls (senior projectmanager bij DGBC). Medewerkers en consumenten vinden het daarnaast steeds belangrijker dat een organisatie duurzaamheid in het DNA heeft opgenomen. Met BREEAM-NL kunnen bedrijven dit nu aantonen.

Bekijk BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijsvoering

Circulair inkopen en duurzaam energiebeleid

Het nieuwe keurmerk, dat voluit BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering heet, kent een breed aantal onderwerpen.  Peter Gabriëls noemt een aantal voorbeelden: “We waarderen bijvoorbeeld een circulair inkoopbeleid. Dus van je meubilair tot aan je koffiebekers; hoe koop je zo duurzaam mogelijk in.” Verder ondersteunt BREEAM-NL bij het opzetten van een duurzaam energiebeleid. “Bijvoorbeeld over welke maatregelen toegepast kunnen worden om CO2-uitstoot en energiegebruik te reduceren. Zo heb je beter inzicht in de milieu-impact van je bedrijfsvoering.”

Gezondheid medewerkers belangrijke factor

Verder is er aandacht voor de fysieke, sociale én mentale gezondheid van medewerkers. “Personeel is de voornaamste kapitaalkracht van een organisatie”, verklaart Peter Gabriëls. “BREEAM-NL stuurt daarom op maatregelen die de gezondheid en productiviteit van medewerkers bevorderen.” Het gaat dan om maatregelen zoals gezonde voeding, maar ook om een groene werkomgeving en een personeelsbeleid dat diversiteit en inclusiviteit stimuleert.

BREEAM-NL als integraal duurzaamheidsinstrument

“BREEAM-NL In-Use werd voorheen voornamelijk gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw en het beheer ervan te beoordelen”, vertelt Peter Gabriëls. “Met deze verrijking maken we BREEAM-NL ook geschikt als instrument voor een integraal duurzaamheidsbeleid van de eindgebruiker.” DGBC hoopt en verwacht dat steeds meer organisaties aan de slag gaan met BREEAM-NL en zodoende de bestaande gebouwen én de mensen die er werken, leren of recreëren steeds duurzamer worden.

Gebouw, Beheer & Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

Het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie delen. Eerder deze maand presenteerde DGBC al de eerste vernieuwde delen van het keurmerk: Gebouw (Asset) en Beheer. Nu komt daar het derde onderdeel bij: Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering. Dit onderdeel vervangt het deel ‘Gebruik’ in het huidige BREEAM-NL In-Use keurmerk. Dit keurmerk is specifiek voor Nederland ontwikkeld en is dan ook alleen in Nederland toepasbaar.

Download BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering

Webinar

Op 18 januari vindt een webinar plaats om een toelichting te geven op de nieuwe Beoordelingsrichtlijn. In het webinar wordt ook de update van BREEAM-NL In Use deel 1 en 2 behandeld. Je kunt je hier al inschrijven.

Gerelateerd nieuws

Wat Texel en de Titanic met BREEAM-NL te maken hebben lees je in het nieuwe jaaroverzicht

22 mei 2024
Veroverde BREEAM-NL tot 2022 een gebied ter grootte van Vlieland, nu zijn alle BREEAM-NL gebouwen bij elkaar bijna net zo groot als Texel....
BREEAM letters op Nationaal BREEAM Congres in Beatrix Theater

Is het nou BREAM, BREAAM of BREEAM?

13 mei 2024
Als je wilt aantonen hoe duurzaam een gebouw is, kun je daar in Nederland verschillende instrumenten en keurmerken voor gebruiken. Daarbij...
BREEAM-NL modulaire updates

Stap voor stap verduurzamen met kleinere updates van BREEAM-NL

8 mei 2024
Waar energie en gezondheid de belangrijkste onderwerpen waren in de beginjaren van BREEAM-NL, spelen circulariteit, klimaatadaptatie en...