Nieuws

BREEAM-NL grotendeels in lijn met Europese visie op milieuprestaties

Om verduurzaming ook internationaal te vereenvoudigen en aan te sluiten op de Europese visie op milieuprestaties heeft DGBC de BREEAM-NL richtlijnen naast het Level(s) framework gelegd. Hieruit is gebleken dat BREEAM-NL al voor 80% aansluit op het Level(s) framework. Hierdoor biedt BREEAM-NL een certificeringsmethode passend bij de gemeenschappelijke EU-aanpak voor de normering van milieuprestaties in de gebouwde omgeving. 

Het Level(s) Framework is een lijst met indicatoren en normeringen opgesteld door de Joint Research Centre onderdeel van de Europese Commissie. Het framework heeft als doel om uniformiteit in uitgangspunten en normeringen voor milieuprestaties in de gebouwde omgeving binnen Europa te realiseren. Samen met 7 andere Europese Green Building Councils werkt DGBC aan de promotie van dit framework en wordt er aansluiting gezocht met bestaande duurzaamheidscertificeringen, waaronder BREEAM-NL.  

Integrale benadering 

Zowel bij BREEAM als bij Level(s) wordt naar de volledige levenscyclus van gebouwen gekeken om hun enorme potentieel voor emissiereductie, efficiënte en circulaire hulpbronnenstromen aan te pakken en de gezondheid en het welzijn te ondersteunen van de gebruikers waarvoor ze zijn gebouwd. Level(s) is geen beoordelingsmethode zoals BREEAM. Level(s) gaat uit van 6 hoofddoelen, deze doelen komen allemaal ook aan bod in de keurmerken voor Nieuwbouw en Bestaande bouw van BREEAM-NL.

Overeenkomsten vooral bij Life Cycle Analysis en Indoor Air Quality 

DGBC maakte een gap-analyse tussen BREEAM-NL en Level(s). Zowel de nieuwe richtlijn van nieuwbouw (2020) als BREEAM-NL In-Use 2016 werden op de indicatoren over Life Cycle Analysis (LCA), Life Cycle Costing (LCC) en Indoor Air Quality (IAQ) uit het framework vergeleken. Hoewel BREEAM-NL, zeker in vergelijking met andere certificeringsmethodieken, buitengewoon goed scoort zijn er ook aandachtspunten. Het voornaamste verschil zit in de vraag vanuit Level(s) om met meerdere varianten of ontwerpopties te berekenen en een project te vergelijken met referentieprojecten binnen de LCA en IAQ indicatoren. In BREEAM-NL worden alleen de ontwerpvarianten gevraagd, doorgerekend en getoetst.

De grootste afwijking tussen Level(s) en BREEAM-NL zit op het LCC vlak. Ook hier is de vraag vanuit Level(s) vrij uitgebreid als het aankomt op rekenen met varianten en monitoring tijdens de gebruiksfase. Binnen BREEAM-NL Nieuwbouw bestaat de credit MAN02 Levenscycluskosten waarin de levenscycluskosten in de ontwerpfase op basis van varianten wordt gevraagd, binnen BREEAM-NL In-Use ontbreekt deze nog.

Efficiëntie door Europese harmonisatie 

Door nog verder te sturen op overeenkomsten tussen de Europese indicatoren en nationale beoordelingsmethodiek kunnen we verduurzaming vergemakkelijken. Omdat normen en meetmethodieken op Europees niveau geharmoniseerd zijn, worden processen sneller, efficiënter en goedkoper. Zeker voor architecten, bouwers en producenten zal internationale harmonisatie verduurzaming vereenvoudigen. Het gebruik van Level(s) voor producenten en in aanbestedingen maakt het voor producenten eenvoudiger om aan te tonen dat ze het voldoen. Bewijslast kan veelal ook ingediend worden in de BREEAM-NL Assessmenttool. 

Op basis van het onderzoek zien we ook kansen om de toekomstige beoordelingsrichtlijnen op basis van Level(s) te ontwikkelen, deze punten nemen we mee in nieuwe credits. De exacte invulling per credit hangt af van zowel de ontwikkeling van Level(s) als de nieuwe BREEAM-NL richtlijnen. Hierdoor is het momenteel nog niet concreet te zeggen welke aspecten zullen worden meegenomen. Uiteraard streven we naar harmonisatie waar dit mogelijk is. 

Over Life Level(s) 

Het Life for LCA, LCC en IAQ Level(s) project heeft als doel om duurzame bouw in Europa te standaardiseren door bewustwording en gebruik van de indicatoren vastgesteld in het framework van Level(s). 

Lees hier meer over Life Level(s).

Wil je meer weten over BREEAM-NL? Kijk op www.breeam.nl

Gerelateerd nieuws

Schiphol Trade Park meest duurzame logistieke business park ter wereld

25 mei 2023
Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Schiphol Trade Park de Outstanding BREEAM-NL Gebied certificering toegekend, en daarmee...

BNA bekroont diverse BREEAM-NL projecten

16 mei 2023
Het Amsterdamse woongebouw Jonas is door de vakjury verkozen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023. Jonas is een voorbeeldproject voor...

BREEAM-NL certificering voor theater in de praktijk

2 mei 2023
De BREEAM-NL certificering kan verschillen per branche. Een distributiecentrum heeft andere bijzonderheden dan een hotel, bijvoorbeeld, of...